Tags

, , , ,

Tweede Kamer vreest dat flexwerker lijdt onder nieuwe wetgeving (Ria Cats, Economie & Politiek/fd, 17 april)

‘Flexwerkers staan na 1 jaar en 11 maanden op straat in plaats dat zij na twee jaar een vast contract krijgen’

‘De uitzendkrachten die tussen 1 januari na twee jaar hun baan verliezen bij ING, worden bovendien financieel gecompenseerd [volgens ING].

‘Onder meer SP, CDA en ChristenUnie denken dat daarmee de kous nog niet af is en dat talloze anders werkgevers buiten het zicht van de camera’s hetzelfde doen als ING. ‘De draaideur blijft draaien, alleen nu sneller, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Flexkrachten staan straks na één jaar en elf maanden op straat in plaats dat zij na twee jaar een vast contract of exitpremie krijgen.’ Vrijwel alle Kamerleden zeggen te worden overspoeld met e-mails van werkgevers en sectoren die hun vragen de Wet werk en zekerheid af te zwakken. Ook al is die tot stand gekomen op basis van het sociaal akkoord van kabinet, bonden én de centrale werkgeversorganisaties.

‘Volgens Asscher is het nog te vroeg om te concluderen dat de wet niet werkt. (…)’

Dat de wet niet werkt wordt bewezen door de praktijk uit de afgelopen jaren, toen ook al bleek dat verlenging van contracten alleen maar mogelijk was na een tijdelijk ontslag en na drie maanden weer in diensttreding. Werkgevers weten er altijd wel een mauw aan te passen. De creativiteit op dit vlak is oneindig groot. Waarom geen parlementair onderzoek georganiseerd waar iedere werknemer die ooit met deze praktijken is geconfronteerd, wordt uitgenodigd om ook z’n zegje te komen doen? Alle klagers van nu zijn ongetwijfeld al eerder met die verschijnsel geconfronteerd.