Tags

, , ,

Laat ABN voorlopig in staatshanden (Pieter Klok, Opinie & Debat/de Volkskrant, 1 april)

In handen van de staat heeft ABN Amro de kans in alle rust het vertrouwen van het publiek te herwinnen.

‘Welbeschouwd toont de overheid zich ten opzichte van ABN Amro zijn onbetrouwbare kant. Drie jaar geleden is duidelijk afgesproken waaraan de salarissen van de bankbestuurders moeten voldoen: de bonussen werden aan banden gelegd, in ruil daarvoor mochten de vaste salarissen stijgen.’

Welbeschouwd toont niet de overheid in het recente debat zijn onbetrouwbare kant, aangezien van oud-politici als Gerrit Zalm en Joop Wijn als de huidige dagelijkse bestuurders (RvB) van ABN Amro hadden moeten – en volgens mij ook hadden kunnen – weten dat de volkswoede over de huidige verhoging salarisstructuren vanwege de afschaffing van bonussen niet meer door de beugel konden. En al zouden Zalm en Wijn een minderheidspositie hebben ingenomen binnen de Raad van Bestuur, dan kan Zalm zijn CEO-functie hebben moeten benutten om zijn veto uit te spreken. Daarmee had de Raad van Commissarissen (RvC) dienen in te stemmen.

Kortom, beide oud-politici hadden hun medebestuurders moeten waarschuwen dat het besluit van de Raad publiekelijk verkeerd zou vallen en dat het ook geen kwestie is, zoals de Volkskrant schrijft, de overheid onbetrouwbaar blijkt te zijn, want wie de tijdgeest niet aanvoelt, die gaat de fout in.

In dit geval heeft de Kamer gelijk met haar zware kritiek op het handelen van de bank, die blind was voor het volkssentiment, en daarom door de Kamer terecht werd gevolgd. Want het ongelukkige feit deed zich voor dat de dag erop in dezelfde Volkskrant het bericht verscheen onder de kop ‘Meer bonus voor topbankiers’ in de eurozone, dat dit jaar met 18 procent stijgt. ‘Qua variabele beloning gaan bankiers in eurolanden er zelfs meer op vooruit dan hun ‘concullega’s’ in de VS en Groot-Brittannië.’

Dit is natuurlijk te dwaas voor woorden dat de bestuurders van banken in de zwakke eurozone meer ontvangen dat sterkere Angelsaksische landen.

Waarmee maar gezegd wil worden dat de oude afspraken van drie jaar geleden onder het vorige kabinet al geheel achterhaald zijn te beschouwen; zelfs beschouwd kunnen worden als afkomstig uit de politieke middeleeuwen, toen die oude afspraak nog logisch bleek. Maar ABN Amro had in het heden de pech dat net ING een aantal weken geleden de bonussen had verhoogd, direct nadat de schulden waren afgelost. Heel Nederland was er dus getuige van dat de bankiers weer op de oude voet hun zakken gingen vullen, direct na aflossing van hun verplichtingen en er geen status van staatsbank meer bestond. Ja, direct die gelegenheid te baat nemen om op de oude standaarden weer door het leven te gaan. Onze banken zijn dus echt vreselijk stom bezig.

Zo zijn er nog meer kanttekeningen te plaatsen in datzelfde redactionele commentaar van de krant, maar die vloeien voort uit het hierboven genoemde primaire punt. Tijdelijke staatsbanken dienen eerst hun eigen positie te heroverwegen en nu dat zowel vanwege ING als ABN Amro is mislukt, hebben zij gezamenlijk de commotie aan zichzelf te danken.