Tags

, , ,

Mensen indoctrineren is echt heel gemakkelijk (Annemarie Haverkamp, Opinie/NRC Handelsblad, 30 maart)

Zeven redenen om louter in wetenschap te geloven, ‘Zelfs om in liefde te geloven is empirisch bewijs nodig.’

  1. Wetenschap is het beste systeem om de wereld om ons heen te verklaren.
  2. Wetenschap helpt idiote ideeën de wereld uit
  3. Wetenschap is de aanjager van morele vooruitgang
  4. Wetenschap is goed voor ons welzijn
  5. Wetenschap verzekert onze toekomst
  6. Religie is overbodig – en schadelijk
  7. Zelfs om in de liefde te geloven is empirisch bewijs nodig

Ad. 1: Er bestaat geen ander systeem om de wereld om ons heen te verklaren, maar daarmee is de wetenschap niet op voorhand het beste systeem. Maar ook de wetenschap is zo beperkt dat als voorbeeld de economische wetenschap genoemd kan worden waarin de verklaringen van verschillende scholen elkaar zo tegenspreken, dat van een ‘beste’ systeem geen sprake kan zijn.

Ad. 2: Deze stelling is geheel achterhaald. De wetenschap houdt zich niet bezig met idiote ideeën. Zo’n stelling kan dus alleen door een Amerikaan geformuleerd worden.

Ad. 3: Er bestonden (en bestaan ongetwijfeld) genoeg dubbele agenda’s ook in de wetenschap – om bijvoorbeeld de ruimtelijke wetenschap en astronomie te noemen – te kunnen spreken vanwege concurrentieveldslagen zoals NASA en de vroegere militaire Sovjet ruimte-industrie die het benoemen van morele vooruitgang volkomen onmogelijk maken.

Ad. 4: Omdat de (huidige) farmacologische industrie ook geënt is op wetenschapsbeoefening, is van morele vooruitgang in zijn algemeenheid geen sprake.

Ad. 5: Waarom zou de wetenschap onze toekomst verzekeren? Omdat de wetenschap vaak betrokken is bij dubieuze wetenschapsonderzoek (klimaatonderzoek en oceanografie of meteorologie) of industriële genetische productie (Monsanto), is er van een toekomstverzekering van de wetenschap geen sprake.

Ad. 6: Met de stelling dat orthodoxe en dogmatische religie overbodig zijn, zullen de meesten onder ons het hartgrondig eens zijn, maar dat geloof of levensbeschouwing als fundamentele drijfveer van menselijk handelen overbodig wordt genoemd, is een contradictio in terminis.

Ad. 7: Dat het Shermer alleen te doen is om de religies af te serveren is zijn zaak, maar omdat hij zijn stelling baseert op een betoogtrant die zelfs als eerstejaarswerkstuk wordt afgewezen, heeft hij met dit interview geen dienst bewezen. Geen intellectueel zal dus dit boek aanschaffen en gaan lezen.

Conclusie:

Intellectueel Amerika holt achteruit. Dat is de enige conclusie die uit dit interview met Shermer getrokken kan worden.