Tags

, , ,

Is de euro-enquête verspild geld? (Peter de Waard, D kwestie, Economie/de Volkskrant, 10 maart)

Getuigenissen van Kok en Zalm zullen geldverspilling zijn

‘Nederland was er ingerold. In 1940 was Nederland net zo neutraal als Zwitserland. Maar als gevolg van de Duitse inval kwam Nederland in een westers blok terecht dat zich na de Tweede Wereldoorlog fasegewijs verder integreerde. Vadertje Drees had nog even twijfels over de EEG, maar zijn regering kon geen andere kant op toen de belangrijkste exportmarkt lid werd van deze gemeenschappelijke markt.

‘De Duitse hereniging na de val van de muur leidde tot angst voor de enorme macht van de D-mark. Duitsland nam die vrees weg door akkoord te gaan met de invoering van de euro. En in Nederland werden de verdragen van Maastricht en Amsterdam getekend, waarbij wegens het gebrek aan een Europese federale regering verdragsmatig zekerheden moesten worden ingebouwd: het Groei- en Stabiliteitspact. Na twee jaar begonnen landen te zondigen en na tien jaar zondigde iedereen.

‘Doel van parlementaire enquêtes is waarheidsvinding na een zeperd (Bouwfraude, RSV, Fyra) maar die naar de invoering van de euro is alleen opinievinding.’

De Waard heeft volledig gelijk. Er hoeft slechts herinnerd te worden aan de Oudjaarsnacht van 2002 toen minister Gerrit Zalm triomfantelijk zijn eerste eurobiljet toonde aan de persfotografen (http://biz.thepostonline.nl/2015/03/07/prominenten-willen-parlementaire-enquete-invoering-euro/) om te weten dat ons land vol overtuiging de euro heeft omarmd. Er dient dus helemaal geen parlementaire enquête naar de invoering te worden gehouden, maar naar de argumenten en degelijkheid van de politieke debatten en de besluitvorming om de euro op dat moment in te voeren. Dan zal blijken dat al die argumenten stuk voor stuk aannames waren zonder enige grond van degelijke verwachtingen omdat die toen helemaal niet te geven waren. Thierry Baudet kan als universitair docent beter zijn eigen studenten de opdracht geven om in de bibliotheek krantenartikelen op te vragen naar de aanloop (Verdragen van Maastricht en Amsterdam en de Europese Monetaire Unie) tot de introductie van de toen beroemde en nu beruchte euro.

Advertisements