Tags

, , , ,

Windenergie (Commentaar Pieter Klok, Opinie & Debat/de Volkskrant, 4 maart)

Er moet alsnog een maatschappelijk debat komen over nut, noodzaak en locatie van de windmolens

Bieden windmolens de snelste weg naar succes?

http://www.volkskrant.nl/dossier-commentaar/tijd-voor-een-breed-debat-over-windmolens~a3881207/?akamaiType=FREE

‘De provincies moeten de komende jaren beslissen waar 1.500 nieuwe windmolens op land komen te staan. Maar vreemd genoeg gaat het er in de campagne tot nu toe vrijwel niet over. De provinciebestuurders zelf blijken sceptisch. De overgrote meerderheid verwacht niet dat alle geplande windmolens ook echt worden neergezet, blijkt uit een rondvraag van de Volkskrant. De omwonenden zullen fel protesteren, verwachten ze. Wie het straks durft op te nemen voor de windmolens zal als een verrader worden gezien, verwachtte een van hen.’

Dit probleem was natuurlijk te verwachten, maar is dit verzet van omwonenden en mogelijk van de hele bevolking realistisch? Hierbij mijn visie en uitleg waarom duurzame energie niet alleen noodzakelijk is voor onze eigen toekomst (van de volgende generaties wel te verstaan), maar tevens om het groeiende mondiale terrorisme in de kiem te smoren. Alleen daarom ben ik direct bereid te verhuizen naar regio’s waar windmolenparken worden gebouwd.

Wat is er aan de hand? Analytisch bestaan er twee soorten energiewinning: de klassieke grondstoffenwinning en duurzame winning via WWZ-energie: water, wind en zonne-energie, waarbij biomassa niet vergeten mag worden, maar die staat nog in de kinderschoenen en ook is er verzet tegen de hoeveelheden landbouwgrond dat hiervoor nodig is.

De grondstoffenwinning van de afgelopen jaren heeft ons wakker gemaakt dat onze verslaving aan olie, benzine en diesel niet louter dienen, of beter geformuleerd: dienden om ons luxe-leven te kunnen voortzetten, maar nu ook een tegenkant heeft getoond: met de verdiende oliemiljarden worden de jihadstrijders geholpen aan hun (zware) wapens en gemotiveerd om des te onverzoenlijker de duivelse Westen te bestrijden. En als daarbij ook nog de factor-Poetin bij opgeteld wordt die het gaswapen voor zijn geopolitieke doelstellingen inzet om het Westen te chanteren, dan is dus de mooiste tijd van de aardse rijkdom aan energievoorraden snel voorbij. Wij zijn gevangenen geworden van onze eigen energie-verslaving en wel zodanig dat onze vrijheden ons snel ontnomen zullen worden; niet alleen de vrijheid van meningsuiting maar ook vrijheid van levenskeuzen.

Deze traditie van grondstoffenrijkdom is zich kortom aan het overleven en dient dus per onmiddellijk te worden omgezet in duurzame energiewinning. Waarom de WWZ-technologie niet al veel eerder is ontwikkeld is een raadsel, maar daarbij zal voor ons land de rol van Shell meegespeeld hebben, die een van de wereldmarktleiders is van deze grondstoffen en die factor heeft ons in slaap gesust omdat we dachten dat we met Shell & Slochteren wel veilig zaten. Niets blijkt vandaag dus minder waar.

Dit zijn overigens andere argumenten die in de Volkskrant worden genoemd, want daarin staan technologische vragen centraal terwijl het om de geopolitieke argumenten zou moeten gaan en ook die zijn relevant bij provinciale verkiezingen:

‘Ja, het is een goed idee de energie grootschalig te verduurzamen en verder uitstel is onverantwoord. Maar het blijft de vraag of windmolens de snelste weg naar succes bieden. Is windenergie niet te duur ten opzichte van andere energiebronnen? Is de technologie niet achterhaald tegen de tijd dat alle windmolens er staan? De antwoorden zijn niet te geven. Zowel de prijs van andere energiebronnen (olie) als de technologische ontwikkeling laten zich slecht voorspellen.’

Geconstateerd mag vermoedelijk worden dat WWZ een structurele achterstand heeft omdat we veel te laat hebben bedacht dat deze transitie een bittere noodzaak zou worden. Maar aangezien prof. Jan Rotmans al uitgebreid aan de weg aan het timmeren is, is er genoeg knowhow in huis om die transitie snel in de hoogste versnelling te zetten en alle kennis- en wetenschapscentra in te zetten om de benodigde technologische vernieuwing bereikbaar te maken voor een commerciële exploitatie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu krijgt er dus op slag een megaklus bij. Overigens is het opvallend dat op de site van dit ministerie nog geen schaliegas voorkomt en wat breed energiebeleid mager is.[1] En waar ook het ministerie van Economische Zaken hierin een rol speelt, blijkt de website nog volledig in gebreke waar het om bovengenoemde nieuwe geopolitieke omstandigheden gaat.[2] Beide ministeries lopen dus bepaald niet op de toekomstige ontwikkelingen vooruit, terwijl regeren toch vooruitzien is; of wordt verondersteld te zijn. Kortom, vanuit het Rijk bezien is het natuurlijk weer een visieloos rommeltje.

Des te meer is het noodzakelijk om een breed debat op gang te brengen om dit energieprobleem op gang te brengen, zoals de Volkskrant voorstelt:

‘Het zou goed zijn als er alsnog een breed debat op gang komt over nut en noodzaak van de windmolens en de ideale locatie om ze neer te zetten. Niet Ed Nijpels, die is aangesteld om het energieakkoord te bewaken, moet de windmolenplannen verdedigen, maar democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. De provincialestatenverkiezingen bieden daartoe een uitgelezen kans.’

Maar dan niet alleen ter gelegenheid van de komende verkiezingen over twee weken, maar vooral ook daarna, want dit jaar dienen de parlementaire maatregelen genomen te zijn die volgend jaar ingevoerd moeten worden; om de achterstanden weg te werken. Anders blijven we achter de feiten aanlopen.

[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond

[2] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie