Tags

, , , , ,

Islamofascisme. De kleding van jihadisten doet me ook denken aan de nazi’s. integraal zwart was de kleur van de SS.

‘In Frankrijk ontstond deze week een levendige discussie en soms een stevige polemiek over het gebruik van de term ‘islamofascisme’.

‘De puristen werpen hier tegen dat er tal van verschillen zijn tussen de totalitaire bewegingen uit het eerste deel van de 20ste eeuw en de jihadisten van Islamitische Staat.

‘Zelf heb ik de term ‘islamofascisme’ en ‘islamofascisten’ de afgelopen jaren regelmatig gebruikt. Maar nu begin ik te twijfelen omdat deze term te algemeen lijkt. Zou het niet beter zijn te spreken van ‘islamonazisme’?

Een goed punt van Trouws columnist Ephimenco. Hij maakt duidelijk dat er mentaal en moreel grote overeenstemming bestaat tussen IS en het nazisme. Nu heb ik in de collegebanken politieke theorieën geleerd dat fascisme het basisverschijnsel is vanuit de ideologische leer dat een – eigenlijk ieder – dom volk is en dus een sterke leider nodig heeft. En dat het fascisme daarmee het grote tegenhanger is van de democratie en democratische rechtsstaat, waarbij het volk volwaardig op basis van gelijkheid zijn regering kan kiezen met een volwaardigheid, die dus haaks staat op het fascisme. Het gaat om de fundamentele tegenstelling tussen gelijkheid en ongelijkheid.

Zo bezien is het Duitse nazisme een blad aan de tak van het fascisme, en het Italiaanse fascisme van Mussolini ook. Beiden gaan uit van de ongelijkheid van de mens en dat het kwaad in de wereld dat daaruit voortvloeit moet worden beheerst door sterk leiderschap en dus via een dictatuur.

In die zin het dilemma of je de IS eigenlijk nazisme moet noemen niet relevant. Vanuit die politieke theorie(ën), die nu vermoedelijk alleen nog mondjesmaat worden gedoceerd aan de huidige student politicologie, is het dus zuiverder te spreken van fascisme vanuit het uitgangspunt dat inhoudt dat er maar één waarheid bestaat, of dat nu politiek-ideologisch is dan wel vanuit godsdienstig perspectief geredeneerd is, is niet belangrijk.

Beiden zijn de machtsinstrumenten op deze wereld vanwege de ‘menselijke natuur’. De dualiteit maakt dat de mens moet kiezen tussen goed en kwaad, tussen het licht en het duister. Nazisme van de concentratiekampen is even erg als het feit dat IS alle ongelovigen wil ombrengen vanwege het ‘verkeerde’ geloof en dat stemt weer inhoudelijk geheel overeen met Mein Kampf, want de Übermensch staat in beide centraal.

De geschiedenis herhaalt zich dus en de puristen zien hun ongelijk hiermee bewezen. De mensheid bestaat uit twee soorten: lichtdragers tegenover de Luciferisten. Zo was het al sinds Kain en Abel. We zijn dus geen donder opgeschoten, ondanks onze hoogwaardige kennis, wetenschap en techniek. De IS-strijders en –leiders zijn onethisch meedogenloos en dat valt dus klaarblijkelijk niet uit te roeien in deze wereld. Er blijven nu eenmaal mensen steken in hun (geestelijke) ontwikkeling. Het is niet anders. Maar het helpt de ‘morele herbewapening’ wel levend te houden zoals in Frankrijk aan de orde is. Dat is winst.