Tags

, , ,

Is Den Uyl schuldiger dan Kamp? (Peter de Waard, De kwestie, Economie/de Volkskrant, 20 februari)

‘Het is mogelijk dat de Groningse aarde van de onweersblik van minister Kamp onmiddellijk gaat geven.’

Met deze schertsende opening van deze column waarop de serieus getinte opmerking volgt dat ‘zolang dat niet wetenschappelijk is aangetoond, is er geen argument om hem [Kamp] de kop van Jut te maken van de scheuren in de bouwwerken in die provincie’. Niet voor niets kies ik voor de titel van deze blog ‘vreemde redenering’, omdat deze opening van De Waard niets met het kernprobleem te maken heeft.

Het gaat om de andere blunder die minister Kamp maakte door aan te geven dat hij tot in juli zou wachten om na te gaan via zijn deskundigen en adviseurs of de gaswinning structureel teruggebracht moet gaan worden om het risico op nieuwe en mogelijk zwaardere aardbevingen te minimaliseren, zoals de Waakhond[1] had vastgesteld.

Ik schreef al eerder[2] over deze kwestie dat dit kabinet zich niet in een luxepositie bevindt zo lang te wachten op een besluit terwijl al te lange tijd de aardbevingen toenemen en steeds meer huizen getroffen of zelfs geruïneerd raken. Dat is dus geen beleid van dit visieloze kabinet want er dient direct een noodplan te worden ontwikkeld. Straks worden de renovatiekosten zo hoog dat de bestemming van het aardgas gevaar gaat lopen en wordt de rijksbegroting alleen maar verhoogd in plaats van teruggebracht en dat kan de bedoeling niet zijn.

Kortom, de geschiedenis van de gaswinning heeft geen enkele relevantie in deze kwestie, want er dient gewoon ingrepen te worden. Dat Kamp terecht de kop van Jut is geworden heeft alleen te maken met zijn halsstarrigheid dat hij een aantal maanden nodig heeft om er zeker van te zijn dat de winning moet worden verminderd. Alsof de deskundigen niet binnen die week waarop de Kamercommissie bijeen was, tot besluiten hadden kunnen komen. In dit bekende tempo van besluitvorming winnen we geen oorlog, om de sfeer in het Groningse te parafraseren.

De verkiezingen van 18 maart zullen in Groningen een duidelijke uitkomst brengen met mogelijk het aftreden van de minister zelf.

[1] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

[2] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/02/16/ander-gasbeleid-verdient-steun-en-zeker-als-het-direct-wordt-gekoppeld-aan-de-3tekortnorm-fd-emu-eu-denhaag/