Tags

, , , ,

‘Onzinverhalen, daar heb ik moeite mee’ (David Bremmer, het laatste woord/Het Parool, 14 februari)

Energieakkoord: Oud-minister Ed Nijpels promoot omwenteling naar groene energie

Windmolens zijn géén miljarden kostende subsidieslurpers en de overgang naar groene energie maakt stroom niet duurder. Ed Nijpels (64) slaat van zich af.

(…)

U stoort zich aan veel berichtgeving over de vergroening.

“Wetenschap en media matigen zich allerlei meningen aan, nogal eens door gebrek aan kennis. Dit geeft onterechte discussies.”

Het klimaatdebat is totaal gepolariseerd, dat kan u toch niet verbazen?

“Ik heb geen moeite met een fel debat. Het energieakkoord bevat nu eenmaal gevoelige elementen: windparken op land en zee, gebruikmaken van biomassa. Waar ik wél moeite mee heb, zijn onzinverhalen. Daar heb ik last van. Ze belemmeren mijn taak: het gehele energieakkoord uitvoeren.”

Noemt u eens een voorbeeld?

“De windmolens, die miljarden aan subsidies zouden verslinden. Dat is gewoon niet waar. De overheid stópt geen geld in molens, maar dicht slechts het gat tussen marktprijs en de werkelijke kosten van windenergie. De kosten worden omgeslagen over de stroomrekening van burgers en bedrijven.

Dat is juist de kritiek. De burgers gaan véél meer betalen.

“Mythe nummer twee. Ja, u en ik betalen een toeslag, maar dat geld verdienen we gewoon terug. Hoe? Bijvoorbeeld door daken en muren te isoleren. Dat wordt door de overheid gesubsidieerd. Dan bespaar je bij den ouder huis tot honderden euro’s per jaar. Het is een fabeltje dat energiebesparing leidt tot hogere kosten.”

Waar ergert u zich nog meer aan?

“De bewering dat olie, kolen en gas véél goedkoper zijn. Ja, die zijn goedkoper als je de maatschappelijke kosten van vervuiling en CO2-uitstoot niet meetelt. Dat is niet het hele plaatje.”

U wilt zulke meningen ontzenuwen via een online factchecker.

“Dat gaan we enkele keren per maand doen op de site www.energie-akkoordser.nl. Zodra in kranten, op radio en tv onjuiste info verschijnt, leggen we dat voor aan een groep onafhankelijke deskundigen en wetenschappers als het ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij komen met een objectief oordeel.”

Denkt u nu werkelijk klimaatsceptici te kunnen overtuigen?

“Echte hardliners laten zich niet overtuigen. Dat is hetzelfde slag mensen dat in de middeleeuwen volhield dat de aarde plat is. Gelukkig twijfelen steeds minder mensen aan de opwarming van het klimaat. Wij richten ons op de gewone Nederlander, die wol weten hoe dat zit.”

(…)

Te hopen valt dat er een genuanceerd debat gaat ontstaan aan de hand van het goede idee om een speciale website in te richten om de verkeerde berichten en misverstanden de wereld uit te werken. Alleen hopen dat de beoogde onafhankelijke wetenschappers van ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving hun waarde kunnen tonen.

Zeer te prijzen is dat dit de eerste keer is dat er een publiek debat tussen overheid en burgers ontstaat en dat verdient navolging op andere thema’s.