Tags

, , , ,

Kamp stelt veiligheid niet voorop (ingezonden brief Herman Damveld te Groningen, opinie/Trouw, 12 februari)

‘In januari 2013 zijn twee rapporten verschenen van Staatstoezicht op de Mijnen over de gaswinning. In die rapporten staat dat de aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas uit het Groningerveld wordt gepompt. Dat is de hoogst bereikbare veiligheid. Maar daar heeft minister Kamp het niet over. Ook geeft het Staatstoezicht op de Mijnen aan dat de situatie bij 30 miljard kubieke meter beter wordt. Sindsdien pleiten allerlei politieke partijen voor het terugschroeven van de gaswinning naar die 30 miljard. Minister Kamp (VVD) zette maandag kleine stapjes in die richting, waarop Jan Vos, woordvoerder in de Tweede Kamer reageerde met: “Veiligheid leidend bij gasbesluit”. Eenzelfde geluid horen we van de PvdA in Groningen. Bert Dieters, woordvoerder energie van de PvdA-fractie in Provinciale Staten Groningen verwees naar de Groninger gedeputeerde Moorlag, ook PvdA: “Veiligheid van alle Groningers voorop, op naar 30 miljard kuub”.

(…)

‘Dus hoezo staat de veiligheid voorop?’

Het is logisch dat de coalitiewoordvoerders niet direct de gaswinning naar 12 miljard kunnen terugbrengen, want dat levert een enorm budgettair gat op en daarop dit onze economie al helemaal niet te wachten. Maar wat ondertussen ook duidelijk wordt is dat de herstelwerkzaamheden van de gehavende huizen door alle aardschokken ook een megaoperatie gaat worden, die zijn weerga niet kent. Het is geen kwestie van een soort ‘veredelde’ stadsvernieuwing, waarbij straten of buurtkernen om de beurt zullen worden gerenoveerd, maar veel meer dan dat en dat betekent ook dat er sprake zal zijn van een dubbele financiële tegenslag.

Niet alleen immers is er sprake van verminderde staatsinkomsten, maar ook van allang gereserveerde uitgaven, die ook anders besteed moeten gaan worden vanwege het noodzakelijke herstel aan de beschadigde woningen. De politiek wordt met de dag ingewikkelder door onvoorziene omstandigheden!

Het Staatstoezicht op de Mijnen had dat natuurlijk al zien aankomen in 2013, maar die waarschuwingen zijn vanzelfsprekend door de politieke beleidsverantwoordelijken weggewuifd. Dat krijgt men dus alsnog op het bordje terug geserveerd, zoals een klant dat krijgt als het geserveerde eten niet deugt. De politiek heeft dus boter op het hoofd en krijgt de rekening alsnog gepresenteerd op 18 maart.