Tags

, , , ,

Knot: opkoopprogramma van ECN is wel ‘heel duur’ (Robert Giebels, Economie/de Volkskrant, 6 februari)

DNB-president deelt bezorgdheid met Kamer

“Eén komma één triljoen euro voor een half procent inflatie (Klaas Knot, president DNB

‘Hij vindt de zogenoemde kwantitatieve verruiming noodzakelijk noch effectief.

‘Maar, zei Knot gisteren tot de Kamer, dat besluit is een gegeven. ‘Nu gaan we bespreken of het een goed of slecht besluit was, is mosterd na de maaltijd.’

‘De DNB-president maakte duidelijk dat het op grote schaal aanzetten van de geldpers vooral een sprong in het diepe is. ‘Het is geen flauwekul, maar het is ook niet de silver bullet – de oplossing van alle kwalen.’

Het mag wonderbaarlijk worden genoemd dat Knot volgens dit verslag geen enkele vergelijking maakt tussen de even grote en gelijksoortige maatregelen die in de VS en Japan zijn genomen, en dat voor wat de VS betreft effect heeft gehad. Is Knot dus vergeten dat de huidige economie anders functioneert dan in de tijd dat hij hoogleraar was? Dat betekent dus dat de kwalificatie ‘heel duur’ nog maar moet worden afgewacht omdat de uitkomst niet voorspelbaar is. Mocht de Europese economie nu wel een groter en stabieler herstel te zien geven, dan heeft Knot met zijn neoliberale economische beginselen ongelijk gekregen. Maar de kwalificatie ‘heel duur’ zal elders in de wereld zeker niet worden gedeeld.

Advertisements