Tags

,

Stelling: het is maar helemaal de vraag of een gemiddelde christen zich niet hoeft te verontschuldigen. Op het eerste gezicht is deze stelling bizar, maar in deze wereld waarin geloofszaken nauwelijks meer een rol spelen en waarin het geloof als zodanig, als menselijk verschijnsel geheel verwaarloosd wordt, zijn alle religies en mondiale geloofsstelsels verantwoordelijk geworden wat zich sinds de oorlog van IS afspeelt in de wereld, want dit alles geschiedt uit naam van het ‘enige ware geloof’, en dat pretendeert iedere gelovige ter wereld te zijn, van welke denominatie dan ook.

Is de islam verantwoordelijk voor de aanslag? (Nicholas Kristof, Opinie & Debat/de Volkskrant, 9 januari)

De gemiddelde christen hoeft zich ook niet te verontschuldigen

‘Het satirische Franse weekblad Charlie Hebdo richt zijn peilen op mensen van alle geloven en achtergronden, met bijvoorbeeld een cartoon met rillen wc-papier waarop ‘Bijbel’, ‘Thora’ en ‘Koran’ staat, met daaronder de tekst: ‘De poot op met alle religies’.

‘Maar toen gemaskerde mannen, gewapend met AK-47’s , woensdag de burelen van Charlie Hebdo in Parijs bestormden en 12 mensen vermoordden bij de ergste terreuraanslag op Franse bodem sinds decennia, gingen we er onmiddellijk vanuit dat daders geen christelijke of joodse fanatici waren, maar islamitische extremisten.

(…)

‘Vanwege terroristische aanslagen denken veel westerlingen dat de islam inherent extremistisch is, maar dat lijkt me te oppervlakkig en te weinig doordacht. Een klein aantal terroristen zorgt voor voorpaginanieuws, maar zij zijn niet representatief voor een complexe en gevarieerde religie met zo’n 1,6 miljard aanhangers. Twitter stroomde woensdag over van reacties van moslims die de aanslag veroordeelden en zeggen dat fanatieke moslims het imago van Mohammed veel meer schade toebrengen dan zelfs de venijnigste cartoonist.

‘De grote meerderheid van de moslims heeft niets te maken met de waanzin van dergelijke aanvallen, dan dat zij verhoudingsgewijs het vaakste slachtoffer zijn van terrorisme. De moordpartij bij Charlie Hebdo was niet eens de dodelijkste terreuraanslag deze woensdag: bij een aanlag met een autobom bij een politieacademie in Jemen, vermoedelijk gepleegd door Al Qaida, kwamen minstens 37 mensen om.’

Om een en ander te relativeren kan de langdurige geschiedenis van geloofsstrijd van eigen Europese bodem worden aangehaald, namelijk de strijd tussen protestant en katholiek Noord-Ierland, om maar duidelijk te maken hoe gemakkelijk ook Europeanen gevoed kunnen worden door haat en afkeer als het om twee denominaties binnen het christendom gaat. Wij als erfgoeddragers van een christelijke cultuur zijn in ‘godsdienstig’ geen haar beter dan al die islamistische – ter onderscheid van islamitische al scheelt het maar één letter ‘s’ – fanatici, zelfs niet als rekening wordt gehouden met het gegeven dat (West) Europa bijna geheel atheïstisch of ongelovig is geworden.

Hier speelt zich naar mijn overtuiging een breuklijn af, namelijk de ontwikkelde wereld van hoogopgeleide bevolkingsgroepen en de niet- of zwakopgeleide, die geen besef hebben van het menselijk kritisch vermogen, dat in onze Europese geschiedenis is opgekomen door de Renaissance en de Verlichting. De islamwereld heeft ook een Verlichting meegemaakt waarmee zij voorsprong hebben genomen op culturele vernieuwing boven Europa – Europa heeft het cijferschrift van de islam overgenomen -, maar later is de islamitische wereld tot stilstand gekomen en is het christendom cultureel die concurrerende wereld voorbij geschoten.

In de intellectueel achtergebleven islamitische wereld wreekt zich niet alleen de zwakkere scholingsgraad en –infrastructuur, maar ook een veel minder kritische perswezen en mediawereld. Om Kristof nogmaals aan te halen:

‘Op mijn reizen van Mauritanië tot Saoedi-Arabië en van Pakistan tot Indonesië hebben extremistische moslims mij hun eigen valse verhalen verteld, waarin ze rotsvast geloofden: dat Amerikanen een onderdrukkende staat is die wordt gerund door zionisten en eropuit is om de islam te vermorzelen, dat is een absurde karikatuur en we moeten ervoor waken om van een zo gevarieerde religie als de islam ook een karikatuur te maken.’

Nu wreekt zich in de islamitische gedachtewereld de sterk ongodsdienstige wereld van het Westen, met dus alleen maar ongelovigen, waartegen de islam helemaal geen antwoord heeft en uit wanhoop alleen maar met wapens denkt te kunnen terugvechten. Ik ben ervan overtuigd dat deze individuele geesteszieke strijders uit overtuiging hun aanslagen plegen in de wetenschap dat zij die aanslagen niet op grotere schaal kunnen uitvoeren.

Zijn zij daarmee misdadigers? In ons juridisch bewustzijn wel, maar in hun wereld niet, omdat er anders vanuit de islamitische wereld geen propaganda voor de jihad wordt gemaakt. Waar ligt de schuld dan wel? Aan het totale wereldwijde gebrek aan geestelijk en spiritueel denken van de mensheid, omdat de huidige terreurgolf in beginsel in niets verschilt van onze eigen kruistochten in de middeleeuwen, vanwege het volkomen foutief denken vanuit de kerken in die vervlogen tijden. Gisteren schreef ik bijna per toeval over het thema oud en nieuw geloof, dat in de kern ook neerkwam op de problematiek die ik nu probeer te omschrijven.[1]

Het zijn dus godsdienstige overtuigingen waarmee huidige aardebewoners worden opgevoed, want 99 procent van de mensheid wordt in het geboorteland traditioneel religieus opgevoed, waar geen enkel besef meer bestaat van wat een religie probeert duidelijk te maken, namelijk vanuit het hart (en de ziel) contact te maken met de schepper van het heelal, die dan een naam krijgt die in iedere (wereld)godsdienst wisselt, maar in mijn beleving is die schepper altijd en overal dezelfde.

Spiritueel is de mensheid in een sterfhuisconstructie aanbeland en het lijkt erop dat niemand die hierop het antwoord kan geven. Ik heb dus in mijn blog een aanzet tot vernieuwing proberen te geven. Zo leeft het in ieder geval bij mij, omdat ik mijn leven al met dit vraagstuk van zingeving bezig ben. Op deze manier ben ik er ook van overtuigd dat de mondiale mensheid zelf verantwoordelijk is voor deze ontwikkeling van terroristische aanslagen, omdat mondiale protesten nagenoeg uitblijven.

Terug naar de vraag van Kristof: is de islam verantwoordelijk voor de aanslag? Neen, naar mijn mening, omdat geen enkele oorspronkelijk gegroeide geloofsrichting ooit bedoeld heeft dat de wereld het zwaard en geweld veroverd moest worden, maar door warme (harts)overtuiging. Maar de huidige geestelijke leiders van de islam en dus die mensen persoonlijk zijn er wel verantwoordelijk voor, zo goed als in de genoemde Noord-Ierse strijd ook de toenmalige leiders vanuit beide kampen verantwoordelijk waren voor dat geweld. Zo simpel is het.

Maar dat de islamitische wereld sinds de aanslag van 9/11 zo weinig van zich laat horen vanuit de intellectuele (en geestelijke) elites van betrokken landen, dat geeft te denken. Daar vermoed ik lafheid en hulpeloosheid. Maar nu de terreur in mondiale vorm zo escaleert, is een tegenstem absoluut noodzakelijk geworden. Helaas kan dat niet in VN-verband omdat dat mondiale instituut zo politiek verziekt is geraakt en daardoor zo gepolariseerd (zoals de kwestie van Israël tegenover de Palestijnen al toont) dat we uit dat gremium niets mogen verwachten. De enige oplossing die ik zie is ieder geweld staken en verbieden en de wereld stimuleren om meer vanuit het hart te gaan leven. Als dast niet gaat gebeuren vernietigt de mensheid zelf zijn kostbare planeet aarde. Daarvoor zijn we allemaal collectief verantwoordelijk.

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/01/08/het-oude-en-nieuwe-geloof-vk-religiedebat-geloofsfanatisme/