Tags

, ,

Neoliberalen bewijzen met plafond normering topinkomens hun betwistbare prioriteit

Senaat nipt voor lager plafond topinkomens, VVD stemt tegen (fd, In het nieuws/fd, 23 december)

http://fd.nl/Print/krant/Rubriek/Snelbaan/1086186/senaat-nipt-voor-lager-plafond-topinkomens-vvd-stemt-tegen

‘PvdA, PVV, SP, GL, 50+ stemden voor, samen goed voor 38 stemmen op een totaal van 75 zetels. VVD, CDA, D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden tegen. De VVD wijs erop dat de oude norm nog maar een jaar bestaat, waardoor de effecten ervan nog niet duidelijk zijn.’

Dat argument van de VVD dat de oude norm ‘nog maar een jaar bestaat’, waardoor de effecten ervan nog niet duidelijk zijn, is natuurlijk een gelegenheidsargument. De gehele bevolking zou hier duidelijk zijn tegenstem uitbrengen omdat het als onzinnig wordt ervaren dat de inkomens in de (semi)publieke sector meer zouden kunnen of moeten verdienen dan een minister; dat is je reinste flauwekul. Dat betekent dus ook dat deze neoliberale formatie in ons land van VVD, CDA en D66 (en splinters in de Eerste Kamer niet meegerekend) er de voorkeur aan heeft om wel op een breed front van sociale voorzieningen te bezuinigen, maar niet op hun stokpaardje van bestuurlijke inkomens. Of is er hier sprake van eigen partijgenoten die zich tekort gedaan voelen?

Daarmee maakt de neoliberale stroming zich ronduit belachelijk en wordt de scheiding tussen het hedendaagse liberalisme (van vooral de VVD) met het ware liberalisme, dat ooit binnen het Nederlandse liberalisme heeft gegolden, te weten een evenwicht tussen sociaal en economisch liberalisme als kernpunt, wordt losgelaten.[1] Dat D66 als sociaalliberale partij hierin – afwijzing – ook is meegegaan duidt op ideologische steun voor het mondiaal dominerende neoliberalisme als marktmechanisme, dus zonder een eigen rechtvaardiging. Van het CDA zijn we natuurlijk niet anders gewend. Maar duidelijkheid is hiermee wel ontstaan over het sociale karakter binnen de Nederlandse politiek. In de komende verkiezingscampagne kan het neoliberale bolwerk hierop worden aangevallen.

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2013/05/16/enige-aspecten-van-het-moderne-liberalisme-brochure-1958/