Tags

,

Schaliegas blijft komende jaren in de grond (Bart Zuidervaart, vandaag/Trouw, 10 december)

Kamer maakt ook proefboring onmogelijk

‘Deze kabinetsperiode mag er geen schaliegas uit de grond worden gehaald. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren in ruime meerderheid bepaald. Dat betekent dat er ook gen proefboringen mogen plaatsvinden.

‘Het kabinet is ongelukkig met dit besluit. Premier Mark Rutte had de Tweede Kamer vorige week nog afgeraden in te stemmen met het voorstel van de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Bram van Ojik (GroenLinks). Tevergeefs. Onder andere PVV, D66, CDA, GroenLinks en SP hielpen de motie aan een meerderheid.

(…)

‘Schaliegas is een omstreden fossiele brandstof. Het gas zit diep onder de grond vast in steenlagen. Om het te kunnen winnen worden met hoge druk zand. Water en chemicaliën in de grond gespoten, waardoor de steenlaag breekt en het gas vrijkomt. Het gevaar is dat grondwater en drinkwater vervuild raken. Het Britse Cuadrilla wil graag in de Noordoostpolder en in Brabant boren naar schaliegas. Maar de opsporingsvergunningen die het bedrijf daarvoor bezit, zijn door het ministerie van economische zaken bevroren.

‘De Tweede Kamer bracht onlangs een werkbezoek aan schaliegasvelden in de Verenigde Staten. De meegereisde politici zijn geschrokken van het verontreinigde afvalwater dat in boorputten achterblijft. Ze vrezen dat deze methode straks ook in Nederland wordt gebruikt.’

Eindelijk komen de Kamerleden bijzinnen nadat al jaren in de Nederlandse dagbladen de vervuilende schaliegasproductie in de Verenigde Staten is beschreven. Iedereen die de betrokken gebieden heeft bezocht, weet wat voor ramp de winning betekent voor de bewoners van dat gebied. Tientallen vrachtwagens die per uur het frackingmateriaal komen aanleveren dat de grond wordt ingespoten. De grond wordt dus geïnjecteerd om een duur woord te gebruiken.

Dat kan in de VS ook omdat de eigenaar van de grond eigenaar is van bodemschatten en welke burger wil niet meeprofiteren van de plotselinge rijkdom die dat oplevert? In Europa bestaat zulke wetgeving niet en hier geldt dat alle grondstoffen in eigendom van de staat zijn; zo hoort het in een beschaafd werelddeel als Europa.

Het is dus een zinvol werkbezoek geweest van betrokken Kamerleden en dat komt ook niet iedere dag voor. Alleen de neoliberalen van de VVD zien weer een bron voor economische versterking, met welke natuurschade dat ook gepaard gaat. Gelukkig trekken zij aan het kortste eind.

Maar waarom staat dit persbericht niet op de website van Trouw???