Tags

,

Nog niet beschikbaar op de website van Trouw, want anders geretweet:

Stadje in Texas zweert schaliegas af (Bas den Hond, wereld/Trouw, 18 november)

Inwoners stemmen in referendum tegen gaswinning vanwege zorgen om volksgezondheid en milieu

‘Schaliegas is aardgas dat gewonnen wordt door fracking, het met waterdruk openkraken van de steensoort schalie. Vanuit de gasput in het fort gaat de boor eerst omlaag tot waar de schalielaag zit, en dan kilometer opzij. Maar dat kan in Denton vanaf 2 december zomaar voorbij zijn. Want nog schokkender voor Texas: het verbod won met 59 procent.

(…)

‘De stad telt wel 281 boorputten. Wat ‘Frack Free Denton’ vooral stoort, is hoe dicht de boorputten bij bewoonde percelen staan. Zoals de gasput in het houten fort: op dertig meter van de bebouwing. “Niemand die hier kwam wonen, was op de hoogte. De put was er al, de projectontwikkelaar zei dat het en oude gasput was.” Veel oude gasputten zijn opeens weer actief geworden om schaliegas te winnen.

‘Het gemeentebestuur probeerde er al voor het referendum iets aan te doen: in een verordening werd voorgeschreven dat de minimale afstand tussen boorputten en huizen 366 meter moest zijn. Briggle: “Maar de gasbedrijven zijn naar de rechter gestapt, en die heeft geoordeeld dat die regel niet geldt voor bestaande gasputten. Toen hebben wij gezegd: het is genoeg geweest, dan maar gewoon alle schaliegaswinning verbieden. Tegenstanders van het verbod zeggen dat er alleen maar betere regels hieven te komen – dat hebben we dus al geprobeerd.”

‘Overigens zal de rechter er nog een keer aan te pas komen. Zowel de staat Texas als de vereniging van olie- en gasbedrijven hebben het verbod aangevochten. Volgens hen is het in strijd met de wetten van Texas en gaan die voor.

(…)’

Uit dit gedeelte wordt al duidelijk hoe hard het spel wordt gespeeld als de gasproducenten hun wensen niet binnen weten te halen. Burgers ter plaatse worden dus gewoon uitgerangeerd als het van pas komt. Dat zegt al genoeg over de mentaliteit van deze producenten.

Advertisements