Tags

, ,

#Piketty is duidelijk een politiek-historisch econoom met een multidimensionale sociaal wetenschappelijk invalshoek

‘Deel IV, getiteld ‘De regulering van vermogen in de eenentwintigste eeuw’, omvat vier hoofdstukken. Dit deel beoogt politieke en normatieve lessen te trekken uit de voorgaande drie delen, die vooral tot doel hebben de feiten vast te stellen en te begrijpen waarom die waargenomen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 13 probeer ik in grote lijnen aan te geven hoe een sociale staat die op de komende eeuw is voorbereid, eruit zou kunnen zien. In hoofdstuk 14 stel ik een heroverweging voor van de progressieve belasting op inkomen in het licht van de eerdere ervaringen en recente trends. Hoofdstuk 15 geeft een beschrijving van een mogelijke, op het eenentwintigste-eeuwse vermogenskapitalisme toegesneden progressieve belasting op vermogen, en vergelijkt dit geïdealiseerde instrument met andere manieren van regulering – variërend van Europese vermogensbelasting, kapitaalcontrole in China, herverdeling door middel van immigratie op zijn Amerikaans (door hervorming van het immigratiebeleid) tot een heropleving van het protectionisme. Hoofdstuk 16 behandelt de lastige vraag van de staatsschuld en het daarmee samenhangende probleem van de optimale accumulatie van overheidskapitaal tegen de achtergrond van een mogelijke afname van natuurlijk kapitaal.’ (pp 49-50)

Voor iemand zoals ik die in de collegebanken van het bijvak sociale geschiedenis heeft gezeten en genoot van de weidse uitzichten en brede verbanden, zal dit boek als een warme douche ervaren.