Tags

Dat afgeven op Brussel brengt de EU in gevaar (Caroline de Gruyter, Column In Europa/NRC Handelsblad, 1 november)

Leiders grote landen schelden het fundament onder de Europese Unie weg

‘Maar zijn tirade tegen de extra Britse bijdrage aan de begroting, vorige week, was puur voor de media bestemd. Logisch, want die bijdrage werd nodig doordat de Britten zelf een nieuwe manier hadden gebruikt om de grootte van hun economie te berekenen. Daar kwam hun bbp beduidend beter uit. Prettig, vlak voor de verkiezingen. Maar als men érgens weet dat EU-bijdragen worden berekend op basis van je bbp, is het juist bin Londen. Enige euro-hypocrisie is regeringsleiders nooit vreemd geweest. Ze hebben altijd de neiging succesjes voor zichzelf te claimen en tegenvallers op Brussel te schuiven.’

En de parallel met ons land blijkt uit de Column ‘De kwestie’ van Peter de Waard in de Volkskrant van 30 oktober onder de titel ‘Is het CBS roomser dan de paus?’:

‘Nederland heeft een grote naheffingsaanslag gekregen van Brussel omdat de CBS-statistici de omvang van onze economie naar boven hebben bijgesteld. (…) De gortdroge cijferaars van het verleden hebben nu plaatsgemaakt voor dynamische whizzkids die qua mediafaam bijna de weermannen en –vrouwen naar de kroon steken.

‘De ambtenarenmentaliteit heeft het CBS allang van zich afgeschud. Dankzij de tomeloze inzet is niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van de gegevens sterk verbeterd. En dat breekt ons nu op. Het CBS heeft Eurostat in Luxemburg getrakteerd op een grotere economie dan was verwacht. Sinds dit jaar rekent het CBS ook de verkoop van xtc en het bezoeken van prostituees tot het bbp. Het gevolg is dat Brussel heeft besloten Den Haag een extra rekening van 642 miljoen euro te sturen.’

Hieruit mag worden geconcludeerd dat niet alleen het VK en ons land de beste en meest modern samengestelde data naar Brussel hebben gestuurd – waar de andere EU-lidstaten nog een puntje aan kunnen zuigen -, maar tevens dat er een enorme ongelijkheid in de cijferbrei van alle lidstaten is binnengeslopen bij de berekeningen in Brussel. Geen wonder dat minister Dijsselbloem om een vergelijkend onderzoek heeft gevraagd, omdat de huidige ongelijksoortige cijfers nooit tot een redelijk aandeel per lidstaat aan de Europese begroting kunnen opleveren.

Dat de oude Commissie toch de definitieve cijfers van de naheffing heeft vastgesteld valt misschien te verklaren uit plichtsbesef om de nieuwe Commissie hiermee niet op te zadelen, maar het had zo beter niet zo kunnen gebeuren omdat het een onevenwichtige haastklus is geworden, waarmee alleen de EU een nog slechtere naam heeft gekregen. En niet ook een slechtere naam voor het VK en ons land, zoals een aantal commentatoren schrijven. Leren ze het echt nooit, daar in Brussel? Juncker/Timmermans mogen gaan aantonen dat het omgekeerde het geval is.

In de toekomst, zo luidt de conclusie, zal er met eenduidige en goedgekeurde rekenmodellen moeten worden gewerkt en indien er heel grote verschillen zichtbaar worden met voorgaande jaren, zal dit eerst aan de betrokken regeringsleiders moeten worden voorgelegd. Deze oude Commissie blunderde en blundert op alle fronten, en de nieuwe Commissie heeft tot taak er een geoliede machine van te maken.