Tags

,

Samenvatting van De limieten van de markt (via hfd 2) van auteur Paul De Grauwe, waarbij het letterlijk om de grenzen van het kapitalisme gaat. Het kapitalisme is geen oneindig en eeuwig ideaal.

‘Het marktsysteem is een buitengewoon effectief mechanisme om materiele welvaart te creëren. Landen die het marktsysteem afzwoeren, zoals veel vroegere communistische regimes, ondervonden tot hun schade en schande dat ze in collectieve armoede bleven steken. Het kapitalisme daarentegen is zo succesvol dankzij zijn gedecentraliseerde karakter, waarbij iedereen zijn of haar eigenbelang nastreeft.

Maar het marktsysteem botst ook op zijn limieten. Deze ontstaan doordat in zo’n systeem de individuele en collectieve rationaliteit niet samenvallen. Ondernemingen die lucht en water vervuilen, maximeren misschien wel hun individuele winst, maar niet de welvaart van de maatschappij in haar geheel. Het marktsysteem wakkert ook in elk individu het koele calculerende aan (Systeem II), maar houdt geen rekening met de gevoelsmatige dimensie van elk van ons (Systeem I). Hierdoor ontstaat in elk individu en intern conflict.

In de volgende hoofdstukken zullen we die limieten van het marktsysteem stelselmatig onderzoeken. Daardoor zullen we meer inzicht krijgen in de vraag waarom het marktsysteem bij veel mensen zo onpopulair is.’[1]

[1] Paul De Grauwe, De limieten van de markt. De slinger tussen overheid en kapitalisme. Uitgeverij Lannoo 2014, p. 32

Advertisements