Tags

Pool blijft rustig onder kritiek op naheffing (Frits Conijn, Profiel/fd, 29 oktober)

Jongensachtige EU-commissaris Jacek Dominik laat woede over navordering van zich afglijden

‘Nauwelijks drie maanden in functie en nu al de gebeten hond van Europa. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland heeft Jacek Dominik zich niet populair gemaakt met zijn forse naheffing.’

(…)

‘Begin juli werd Dominik benoemd tot tijdelijk EU-commissaris van begroting en deed hij vrijwel direct van zich spreken. ‘Het is erg gevaarlijk dat het budget van de Europese Unie de afgelopen jaren is gegijzeld door interne politieke aangelegenheden van de lidstaten’, zei hij tijdens een persconferentie. ‘De nettobetalers zeggen tegenwoordig bijna per definitie ”nee” tegen ieder nieuw voorstel en op die manier dreigt de Europese samenwerking grote vertraging op te lopen.’

Dit aantreden als nieuw en tijdelijk benoemde EU-commissaris kan erg brutaal worden genoemd. Als een aantredend gezagsdrager direct al meent te kunnen spreken van het gevaar van een praktijk van Europese budgetvorming die wordt beheerst door gijzelingen van interne aangelegenheden van lidstaten, dan trekt deze nieuwkomer wel een erg grote broek aan. Hij toont daarmee direct dat hij de gegroeide praktijk ten principale afwijst, zonder enig gevoel van begrip te tonen voor de inmiddels moeizaam gegroeide vormen van samenwerking en spanningen die die samenwerking hebben opgeleverd. Kortom een tekort aan inlevingsvermogen, affiniteit. Ook uit de opvolgende passage spreekt dedain uit:

‘’Hoe moeilijk Letland, Griekenland of Ierland het ook hadden’, vervolgde Dominik, ‘zij hebben nooit de hoogte van hun bijdrage ter discussie gesteld.’ Met andere woorden, de klagende nettobetalers zijn volgens Dominik zeurkousen, zeker ook omdat zij naar zijn idee het meeste profiteren van de Europese samenwerking. ‘Als je op detailniveau kijkt naar de verdeling van de middelen van de Europese Unie, zie je dat het geld uiteindelijk vaak terecht komt bij bedrijven uit landen die behoren tot de nettobetalers.’

Hier komt een parallel naar boven als deze commissaris gewag maakt van Letland, Griekenland of Ierland die de hoogte van hun bijdragen nooit ter discussie hebben gesteld en Engeland en ons land die vorige week op de EU-top hun voorlopig vastgestelde naheffing niet hebben besproken. Gisteren meldde ik in mijn vorige blog dat de bewindslieden niet op de hoogte waren van de precieze inhoud van de naheffing, nog los van de opbouw en gevolgde logica van de inmiddels op papier genoteerde bedragen. Letland, Griekenland of Ierland waren als relatief jong aangetreden nieuwe lidstaten niet in de positie om hun gedwongen bijdragen ter discussie te stellen vanwege hun zwakke financiële posities, maar met Londen en Den Haag lag dat anders. Een ambtelijke brief schrijven en sturen naar het ministerie is een ander verhaal dan de betrokken premiers Cameron en Rutte persoonlijk op de hoogte te stellen, wat deze commissaris had moeten doen.

De vraag die blijft hangen is of deze commissaris Dominik door zijn for5se uitspraken niet was opgevallen voor de Commissievoorzitter Barroso zelf, en of er geen adviserend gesprek heeft plaatsgevonden na een formeel kennismakingsgesprek, zodat Barroso de nieuw aangetreden commissaris niet persoonlijk heeft kunnen waarschuwen voor dit soort forse geluiden, die ook te technocratisch zijn in dit tijdsgewricht. Deze jonge en tijdelijke commissaris heeft nog heel veel te leren en zijn terugkeer naar Brussel lijkt erg onwaarschijnlijk geworden. Hij staat nu op een symbolische zwarte lijst en laten we hopen dat hij zich daarvan bewust is.