Tags

Frankrijk en Italië komen weg met zachte ingrepen (Peter Giesen en Nanda Troost, Economie/de Volkskrant, 29 oktober)

4 miljard euro boete kan Frankrijk krijgen als het in gebreke blijft met structurele hervormingen

‘Het lijkt er weer op dat de grote landen moeilijk bij de les zijn te houden, zegt Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg. ‘Kleinere landen als Ierland en Portugal werden keihard aangepakt. Frankrijk en Italië niet. De aangekondigde extra bezuinigingen van 3,6 miljard euro zijn boterzacht. Ik had gehoopt dat Parijs met structurele hervormingen zou komen. Ik ben zelf geen voorstander van al te forse bezuinigingen, maar betreur het dat de Franse economie niet wordt versterkt.’

De Groningse hoogleraar internationale economie Steven Brakman denkt dat Frankrijk en Italië van Brussel respijt krijgen omdat het niet goed gaat met hun economieën. ‘Je kunt dan wel heel stoer doen, maar het gaat gewoon niet goed daar. Nederland heeft onlangs nog extra tijd gekregen om aan de 3-procentsnorm te kunnen voldoen. Als er conjuncturele problemen zijn, moet je het soms rustiger aan doen.’

Het commentaar van beide hier aangehaalde hoogleraren komt in de warrige verslagen en commentaren van gisteren op Twitter goed van pas om een beter beeld te vormen waarmee de Europese Commissie nu aan het worstelen is.

Bovenberg komt hier als de onvervalste scherprechter naar voren die vreest dat kleinere lidstaten altijd in de EU-geschiedenis strenger worden aangepakt dan de grote. Bovendien vindt hij de aangekondigde bezuinigingen in beide landen boterzacht. Steven Brakman oogt met zijn commentaar in dit verslag realistischer, aangezien er slechts sprake is van neen respijt van 1 maand:

‘De twee ronde van het gevecht tussen Brussel en Parijs breekt nu aan. Half november zal de Commissie een gedetailleerder oordeel uitspreken over de Franse begroting. Dan zal zij ongetwijfeld stevige structurele hervormingen eisen om de concurrentie-kracht van de economie te vergroten, bijvoorbeeld een liberalisering van de arbeidsmarkt of een verhoging van de pensioenleeftijd. Ook Duitsland zal aandringen op zulke structurele hervormingen. Als de Commissie vindt dat Frankrijk in gebreke blijft, kan zij alsnog een boete van 4 miljard euro uitdelen. De kans dat het zo ver komt, wordt in Frankrijk zeer klein geacht en die mening zal na het milde oordeel van de Commissie over de begroting allerminst zijn veranderd.’

De tweede ronde wordt tot ons geluk ingezet onder de nieuwe vlag van de Commissie-Juncker, die dan officieel is aangetreden. En niet alleen dat, maar de oude leuze van ‘liberalisering van de arbeidsmarkt’ komt sinds de introductie van Thomas Piketty en Paul De Grauwe in een geheel nieuw daglicht te staan. Hoezo? Antwoord: Daar waar liberalisering in het oude neoliberale denkkader altijd betekende – lees: werd begrepen in termen van zelfstandigen en privatisering van centralistische en overheid gestuurd economisch beleid zoals in Frankrijk -, daar zal – het aloude wapen van loonmatiging – om de concurrentiekracht te versterken, nu tevens de mogelijkheid leveren om vermogensbelastingen in te roepen en dit tot heden bestaande taboe te (gaan) gebruiken om een geheel nieuwe debat in te zetten om nieuwe infrastructurele investeringen en hervormingen mogelijk te maken. Hegeliaans uitgedrukt: het oude neoliberalisme (antithese) heeft de nieuwe these van Piketty & De Grauwe opgeleverd die tot de synthese leidt van een geheel nieuwe economisch- financieel perspectief om de Europese economie in de vaart der volkeren op te stuwen. Daarop zal het beleid van Juncker-Timmermans worden bepaald.

Daarom maakt Brussel zich nu niet af met strenge boetes, maar wordt er achter de schermen in de binnenkamers allang nagedacht hoe de nieuwe trends van ‘Piketty & De Grauwe‘ gezamenlijk kunnen worden verzilverd. De nieuwe Commissie die van een zwaarder kaliber is dan de oude gaat een nieuwe koers varen en daarin zullen Hollande en Renzi in mee moeten gaan. Als mocht blijken dat Frankrijk en Italië niet meegaan in de voorstellen van genoemde economen Piketty & De Grauwe, dan volgt de boete van €4 mrd. Boontje komt om zijn loontje.

Conclusie is dat het ideaal zal/zou zijn als ieder nieuw verslag van de nieuwe Commissie uit Brussel begeleid wordt door hoogleraren die die hun eigen visies geven op de ontwikkingen aldaar, zodat het lezerspubliek betere en adequate argumenten in handen krijgt om een eigen evenwichtig oordeel te ontwikkelen.

Advertisements