Tags

Minister van Financiën: naheffing moet anders (redacteur, In het Nieuws/NRC Handelsblad, 28 oktober)

‘De Europese Commissie moet bekijken of ze landen tegemoet kan komen die een naheffing hebben gekregen voor de contributie aan de EU. Dat schrijft vandaag minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) aan de Tweede Kamer. Hij wil „onder meer de (wijze van) betaling bezien” en de effecten voor begrotingstekorten bekijken.

Dijsselbloem wil afspraken maken om „een situatie zoals nu ontstaan is in de toekomst te voorkomen” en vindt de gang van zaken „hoogst ongelukkig”.

Inderdaad zijn de ‘effecten voor begrotingstekorten’ cruciaal en daarover moeten dus nadere afspraken worden gemaakt. Het feit dat zelfs Dijsselbloem als voorzitter van de eurozone niet is gekend in dit besluit tekent ook de technocratische structuur van de Commissie als geheel. Het komt bij de rekenaars geen moment in hun hoofd op dat dergelijke naslagen grote consternatie kan laten ontstaan.

Terecht stelt Dijsselbloem vast dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt om „een situatie zoals nu ontstaan is in de toekomst te voorkomen”. Sterker, het had tot de Commissaris Jacek Diminik die hiervoor verantwoordelijk is, moeten doordringen dat dit naheffingsbesluit bij alle regeringsleiders en staatshoofden persoonlijk per koerier had moeten worden bezorgd. Op de ratio(1) was gisteren hoorbaar dat deze naheffing op de 17e oktober als een ambtelijke brief bij alle ministeries van financiën is afgeleverd, met op de enveloppe het woord ‘voorlopig’. De betrokken ambtenaren van de postkamer hebben vanwege dit ‘voorlopig’ geen bijzondere acht geslagen op deze enveloppe. Geen wonder dat noch de minister van financiën noch de premier hiervan op details op de hoogte waren. Commissaris Dominik moet dus te verstaan gegeven worden dat deze handelswijze niet door de beugel kan. Geen wonder dat geen land bezwaar had gemaakt:

‘Gisteren zei eurocommissaris Jacek Dominik van Begrotingszaken dat de ophef de Europese Commissie had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen land bezwaar had gemaakt. Dijsselbloem bevestigt in zijn brief dat 17 oktober „het eerste moment was waarop de omvang van de naheffing aan ons werd gepresenteerd”. Premier Rutte is eind vorige week op de hoogte gesteld, toen bleek dat het onderwerp op de Europese Raad ter sprake zou komen.’

Dit is dus een nuttig leermoment geweest voor de technocraten in Brussel. Laat Frans Timmermans in de nieuwe commissie ervoor gaan zorgen dat zowel de nieuw aantredende commissarissen als alle ambtenaren beter leren om met communicatietechniek om te gaan. Over deze naheffing had een aparte Commissie-vergadering belegd moeten worden gelet de gevoeligheid van deze materie; eventueel per videoconference.

Advertisements