Tags

, ,

Stelling: onderstaande FD-analyse maakt ondubbelzinnig duidelijk dat Frankrijk zijn eigen budgettaire spel blijft spelen om hiermee aan de eigen worstelingen om de EMU-normen van begrotingstekort en staatsschulden te ontkomen. Frankrijk heeft gisteren beloofd om ‘een serie structurele maatregelen door te voeren om de economie aan te jagen en te moderniseren’. Maar uit de tekst blijkt dat dit geciteerde gedeelte uit de tekst voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Geen woord over hoe de economie uit eigen nationale visie vergroot en versterkt zal kunnen worden, door juist hervormingen binnen de eigen institutionele instellingen door te voeren. Daarentegen worden enkele Franse nationale belangen binnen economische sectoren – met uitzondering van de energiesector- teruggedraaid. Hier valt de traditionele socialistische politiek te herkennen, en dat terwijl in alle overige landen de harde saneringsmaatregelen zijn aangebracht. Dat kan Frankrijk dus niet maken. Er is dus geen sprake van een serie structurele maatregelen. Daarentegen bewijst de Franse regering onder aanvoering van president Hollande dat gelet op de nerveuze wereldhandel en de Ebola-epidemie een verloren slag speelt. Frankrijk lijkt nu niet meer aan een boete van de Europese Commissie te ontkomen en bovendien een afstraffing van de ratingbureaus tegemoet te kunnen zien. Boontje komt om zijn loontje.

Parijs belooft grootste hervorming (Kleis Jager, Economie & Politiek/fd, 16 oktober)

Minister Macron poogt Brussel gerust te stellen met structurele ingrepen in economie

‘Het vizier van de jonge bewindsman is onder meer gericht op het openbreken van de markten voor apothekers, tandartsen, notarissen en deurwaarders en het opruimen van beperkingen om te werken in de avond en op zondagen.

Eenvoudiger regels

‘Wantrouwen, regeldrift en verworven rechten’ staan economisch herstel in de weg, aldus Macron. ‘Wij kunnen deze Franse ziekten overwinnen door vertrouwen te geven, de regels eenvoudiger te maken en de notie van het algemeen belang in ere te herstellen.’

Kortom, een inhoudsloze notitie van deze minister Macron. Frankrijk zal moeten leren inzien dat dit land heeft nagelaten om de EMU-regels al te lang bestaan zonder dat Frankrijk deze spelregels structureel heeft proberen te veranderen. En als deze poging wel is gedaan, heeft Frankrijk aan het kortste eind getrokken.

De conclusie luidt dus dat dit aanpassingsstation van de EMU-regels een gepasseerd station is tot het moment dat alle – met geen enkele uitzondering – eurozonelidstaten hebben voldaan aan de bestaande normen en dat er dan een evaluatie zal gaan plaatsvinden of deze normen wel voldoen aan het eisen van dit tijdsgewricht. Tot die tijd wordt geen enkele lidstaat een uitzonderingspositie toegestaan. Of wacht Frankrijk tot de eigen depressie zo heeft toegeslagen dat er hulp moet worden aangevraagd bij het IMF en dat is het lot van dit land helemaal bezegeld. Dan bestaat er immers helemaal geen beleidsvrijheid meer. Eigen schuld grote bult.