Tags

, ,

Goed overzicht van harde feiten in ‘Begin met Gaza’ (Roger Cohen, Opinie & Debat/de Volkskrant, 7 augustus)

  1. ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict is een rituele obsceniteit geworden. Het beledigt het geweten van de mensheid. (…) Het is tijd om alles opnieuw te overdenken.’
  2. ‘De vele burgerslachtoffers kunnen niet worden weggewuifd als ‘menselijke schilden van Hamas. Het waren geen menselijke schilden; het waren mensen.’
  3. ‘Hamas manipuleert en onderwerpt de Palestijnen in naam van een verloren zaak. De raketten op Israël lokken een reactie uit die mettertijd de cultuur van verlammende Palestijns slachtofferschap versterkt. Hamas is crimineel in het opofferen van de Palestijnse nationale zaak aan een fantasie, crimineel in zijn weigering de PLO-erkenning van Israëls recht ‘op een vredig en veilig bestaan’ te accepteren, crimineel in zijn vastbeslotenheid Joden te doden en het bloed van zijn eigen volk voor niets te vergieten.’
  4. ‘Een Joods thuisland werd in het leven geroepen door VN-resolutie 181 in 1947. Daarin werd opgeroepen tot de stichting van twee staten in het heilige land, en Joodse en een Arabische. (…) Het bestaan van Israël is onomkeerbaar en het vertegenwoordigt de rechtvaardige[1] oplossing voor de lange Joodse saga van uitsluiting en vervolging.’
  5. ‘Maar de oplossing is onvolledig. Israëls ontkenning van een Palestijnse staat, de 47-jarige bezetting van de Westoever, de uitbreiding van nederzettingen – al deze zaken creëren een onaanvaardbare ‘status-quo’ waarin elke pauze zwanger is van geweld. De bezetting moet ooit ophouden. Zonder twee staten sleept Israël zich voort van de ene zelf toegediende wond naar de ander, steeds bozer op de buren en de wereld.’
  6. ‘De steun voor Netanyahu is groot.[2] Velen geloven dat hij niet ver genoeg is gegaan. En Hamas, die heeft Israël pijn gedaan; die heeft volgehouden; die heeft het Palestijnse verzet belichaamd.[3]
  7. ‘Maar dir zijn pyrrusoverwinningen. Er zijn diepere stromingen aan het werk. Zelfs Netanyahu zal aan deze afschuwelijke episode de overtuiging overhouden dat er iets moet veranderen.’
  8. ‘De overwinning van Hamas is net zo illusoir. Adrenaline komt voor de val. Hamas heeft zijn mensen niets te bieden. Nu moet een einde gemaakt worden aan de onderlinge tegenstellingen die de eenheidsregering verhulde – eerst Gaza, in plaats van eerst Westoever. Een Palestijnse nationale consensus is de eerste vereiste, ook voor het herbouwen en heropenen van Gaza.
  9. ‘Echte verzoening kan alleen komen na keiharde garanties voor het afzien van geweld[4] en het organiseren van vrije en eerlijke verkiezingen, de eerste sinds 2006. Goed Palestijns bestuur, eenheid en vreedzaamheid zijn de weg waarlangs een vrije Palestijnse staat[5] onmiskenbaar wordt. Hoe langer Hamas zich hiertegen verzet, hoe groter het verraad aan zijn volk.’

 

[1] De vraag is of ‘rechtvaardig’ hier gebruikt mag worden omdat sprake is van een onevenwichtigheid: weliswaar is de staat Israël uitgeroepen door de VN, maar wel ten koste van de Palestijnen, die zich verdreven en uitgezet voelden. Het onrecht aan de Palestijnen die ondergebracht werden in de potentiele stichting van een Arabische staat zou dan in verhouding moeten staan van de Joodse historische achtergrond van uitsluiting en vervolging. Er kan derhalve van rechtvaardige oplossing worden gesproken indien de Palestijnen in de nabije toekomst datgene toekomt dat hen rationeel én gevoelsmatig ook toekomt: ieder het zijne.

[2] Hieruit blijkt het tekort van de democratie, omdat de Israëlische bevolking en daarmee ook de Israëlische regering aantoonbaar ongelijk hebben. Zie alle eerder genoemde argumenten in dit overzicht. Er is sprake van waarheidsschepping zonder wijsheid van Israëlisch zijde; emotiedemocratie zoals dat heden ten dage genoemd wordt.

[3] En dit op basis van democratisch tekort aan Palestijnse kant, waar Hamas en PLO/Fatach onverzoenlijk tegenover elkaar stonden. Deze onverzoenlijkheid dient onder leiding van de Verenigde Naties te worden omgezet in een eenheidsregering. Want zonder deze bestuursvorm is iedere vorm van vrede in de toekomst uitgesloten.

[4] In dat verband zou een Amerikaanse opschorting van wapenleveranties geen onjuiste beslissing zijn als tegenwicht op het verbod van wapenleveranties aan Hamas, uit de Arabische wereld.

[5] Onder mentorschap van de VN. Maar ook Israël komt onder curatele te staan van de VN, hoe utopisch onder de huidige structuur van deze organisatie.