Tags

, ,

Europa heeft nog geen alternatieven voor Rusland als gasleverancier (Paul Nierop, Economie & Politiek/fd, 5 augustus)

Energiebronnen in EU schieten tekort om aan vraag te voldoen

Schaliegas

‘De EU zou haar eigen schaliegasreserves kunnen aanboren. Volgens het Joint Research Centre van de EU is de omvang van de Europese ‘onconventionele’ gasreserves ongeveer 11.700 miljard m3. Op het huidige verbruiksniveau is dat meer dan twintig jaar aan gasconsumptie.

Maar de negatieve publieke opinie in Europese landen (voornamelijk in Frankrijk en Nederland), een gebrek aan gedetailleerde data over de locatie en grootte van de schaliereserves en wetgeving die het boren naar schaliegas in sommige staten verbiedt, maken het lastig Europese schaliegasvelden te ontwikkelen. Een aantal energiebedrijven heeft zich al teruggetrokken uit het schaliegasrijke Polen, omdat zij de toekomst van schaliegas in Europa te onzeker achten.’

In de eerste plaats is de omvang van twintig jaar gasreserve uit schaliegas uit de Europese velden maar relatief een kleine reserve. En geen vergelijk met de VS waar een veel grotere hoeveelheid wordt aangeboord, zodat daar inmiddels al succesvol kan worden geëxporteerd. Van een dergelijke omvang is in Europa geen sprake. Eerder kan gezien het onverwachte, maar vooralsnog voorlopige succes van schaliegas in de VS – voorlopig vanwege de genadeloze ruïnering van de bodemgesteldheid door fracking – worden afgeleid dat ontdekkingen van nieuwe (teer)velden duidt op een nog steeds totale focus op traditionele fossiele grondstoffen, in plaats van alternatieve en duurzame bronnen, zoals de inmiddels bekende trits van ‘G + 2xW + Z’: geothermie, wind, water en zonne-energie, waaraan biomassa nog kan worden toegevoegd.

De traditionele oliemaatschappijen zijn kortom nog geheel en eenzijdig traditionalistisch bezig en zijn helemaal niet op duurzaamheid gefocust. Dat mag gerust een schande genoemd worden en de vraag is achteraf of ons eigen Energieakkoord eigenlijk wel in orde is.

Om het Europees te richten, is het duidelijk dat Noord-Europa (Noorwegen en ons land) voorlopig de gasproducent is en Zuid-Europa heeft alle potentie om een heel rijk zonne-energiebron te worden. Overal kunnen zonnecollectoren en –panelen geplaatst worden. Energie-technisch heeft de EU zitten slapen, zo blijkt nu wel uit de afhankelijkheid van Rusland.

Een tweede opmerking betreft de bewering dat ‘een gebrek aan gedetailleerde data over de locatie en grootte van de schaliereserves en wetgeving die het boren naar schaliegas in sommige staten verbiedt, maken het lastig Europese schaliegasvelden te ontwikkelen.’

TNO beschikt over data van de Nederlandse ondergrond en daarmee over systeemkennis.[1] Het feit dat TNO een argumentenkaart aan het Europees Parlement heeft aangeboden, is toch op z’n minst een aanwijzing van voldoende beschikbare data in ons land.[2] Over de inbreng van TNO tijdens een gemeentelijke bijeenkomst of brainstorm (2012) op het universiteitscomplex De Uithof te Utrecht, kan ik mij herinneren dat prof. Jan Rotmans tegenover TNO stond, inderdaad vanwege een traditionele focus op fossiele brandstoffen.[3]

Waarmee maar aangegeven wil zijn dat het onbegrijpelijk is dat met name onze technische universiteiten zo weinig onderzoek hebben gedaan naar water- en windenergie, maar ook geothermie. In feite had de infrastructuurfonds vanwege het gas van Slochteren geheel gericht moeten zijn geweest op deze vormen van duurzame energie. De politiek kon die visie niet opbrengen en nu hebben de feiten het failliete beleid achterhaald en dwingt Poetin ons om op kortste termijn tot een volledige herziening van ons energiebeleid te komen. Wederom kan worden vastgesteld naar Joop den Uyl, dat waar visie ontbreekt, het volk omkomt.[4]

 

[1] Gastechnologie

TNO levert met systeemkennis en een aantal nichetechnologieën een essentiële bijdrage aan de ambitie om van Nederland een ‘gasrotonde’ te maken: een belangrijk logistiek knooppunt in Noord-West en West- Europa voor de productie, opslag en het transport en overslag van aardgas. (https://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=propositie&laag1=895&laag2=911&laag3=96&item_id=96)

 

[2]https://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=201302190007&Taal=1

[3] Onduidelijk is of dat een openbare bijeenkomst van de Gemeente Utrecht was op 23-05-2012 waarop Jan Rotmans spreker was (zie http://www.janrotmans.nl/presentaties/transitie-naar-duurzame-verlichting.html) of een bijeenkomst voor gemeenteambtenaren over het thema Nederland in Transitie: de oude en de nieuwe orde, waar ook schaliegasbeleid aan de orde kwam (15-04-2012; zie http://www.janrotmans.nl/archieven/2014/04/nederland-in-transitie-de-oude-en-de-nieuwe-orde.html)

[4] https://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/waar_visie_ontbreekt__komt_het_volk_om_9789461055460/