Tags

, ,

Op Twitter schrijft hij op 31 juli: ‘Man, man, man dat die ratten uit hun holen kruipen is n schande v de stad waar keihard tegen moet worden opgetreden’ op basis van at5.nl:

http://www.at5.nl/artikelen/132302/joodse-vrouw-zwaar-mishandeld-om-israelische-vlag

Als we dit koppelen aan de berichtgeving van afgelopen weekend in Den Haag, waar Palestijnen hebben gedemonstreerd tegen de disproportionele Israëlische bombardementen in Gaza, dan kan worden geconstateerd dat deze demonstraties en handelingen van ‘ratten’ met even disproportionele uitingen gebaseerd zijn op eigen (vaak platvloerse) oordeelvorming en niets met de vrijheid van meningsuiting te maken hebben.

Het verschil zit hem natuurlijk hierin dat het uiten van persoonlijke oordelen behoren tot de eigen vastgeroeste denkpatronen – en dus eigen vooroordelen -, terwijl het bij de vrijheid van meningsvorming gaat om het presenteren van een nieuwe visie om een bepaald probleem opgelost te krijgen.

Noch de Joodse, noch de Palestijnse demonstranten voldoen aan dit criterium van een nieuwe visie. Zijn bevestigen slechts aloude denkpatronen en daarvoor is demonstreren als drukmiddel eigenlijk geheel overbodig, dan wel zinloos. Er wordt namelijk niets opgelost. Een demonstratie heeft pas zin als een petitie aan het bevoegde gezag wordt aangeboden, waarin een oplossingsoptie ook nader wordt uitgewerkt. Is daarvan geen sprake, dan moet een demonstratie ook (kunnen) worden geweigerd. Want meehuilen met de slachtoffers op het strijdtoneel geeft geen toegevoegde waarde. We dienen als Nederlands publiek alleen maar de betrokken partijen aldaar tot zinnen en bezinning te brengen en niets anders. En tot zinnen brengen betekent een reflectie: hoe de strijdende partijen uit hun vicieuze cirkels gehaald kunnen worden.

Dit nieuwe toetsingscriterium in de vorm van de vorm van een presenteren van een oorspronkelijke visie voor een conflictoplossing voor het verkrijgen van toestemming om te demonstreren levert direct 90% minder demonstraties op, zeker als de toetsing gebeurt door een neutraal orgaan als de Nationale Ombudsman. De burgemeester kan in die zin geen neutraal orgaan worden genoemd omdat hij de gemeenteraad vertegenwoordigt en daarmee partij is. En minder demonstratie betekent ook minder hinder aan het normale verkeer en publiek.