Tags

,

Perspectieven voor de Navo (Nicole Lucas, Interview, Magazine Zomertijd Trouw – Zomereditie Letter & Geest en Tijd/trouw, 26 juli)

Het westen reageert lauw op de neergeschoten vlucht MH17, meent Judy Dempsey. “Het is tijd voor het nieuwe verhaal van de Navo.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3700646/2014/07/26/Perspectieven-voor-de-Navo.dhtml

Judy Dempsey is columniste van International Herald Tribune, maar maakt in enkele korte zinnen duidelijk wat er aan de Navo moet worden gewijzigd en verslaat daarmee alle onze eigen commentatoren en vooral onze generaals buiten dienst:

‘Overal is fors bezuinigd. Maar de Navo-landen hebben dat allemaal los van elkaar gedaan. Er is nooit overleg geweest om te kijken hoe we samen een sterke Defensie houden. Er is geen samenwerking, geen gedeeld verhaal op basis waarvan je kunt beslissen wat je af kunt stoten en wat je aan moet gaan schaffen.’[1]

Het is volkomen logisch dat alle Navo-landen die bezuinigingen los van elkaar hebben ingericht en uitgevoerd, aangezien al die bezuinigingen in het kader stonden van de nieuwe 3-procent begrotingsnormen van de EMU. Als dan bedacht wordt dat alle begrotingstekorten binnen de eurozone er anders uitzagen (hoog tegenover lager begrotingstekorten), dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat de sanering van de overheidsuitgaven per eurozoneland anders werden ingevuld. Op dat terrein viel geen overleg te voeren, maar er had wel degelijk allang een start moeten worden gemaakt over een nieuwe toekomstige begrotingsstrategie over defensie-uitgaven in de toekomst vanwege een volledig gekanteld wereldbeeld.

Dit interview geeft duidelijk aan wat de prioriteiten in het nieuwe denken over de Navo zouden moeten zijn; en dan hoeven we het gekakel van die buiten dienst-commentatoren niet meer aan te horen, want volmaakt zinloos. Dat zijn defensielobbyisten op Clingendael, waarmee de wetenschap en het zuiver en eigentijds denken niets opschieten.

 

[1] Deze alinea begon als volgt: ‘Officieel hebben de Navo-landen zichzelf verplicht om twee procent van het nationaal inkomen aan Defensie te besteden. Buiten de VS is er vrijwel geen land dat dat haalt.’