Tags

, ,

Juncker maakt Europa weer ‘Chrëschtlech Sozial’ (Ulko Jonker, Economie & Politiek/fd, 17 juli)

Socialisten, christendemocraten en federalisten juichen over de benoeming van Jean-Claude Juncker, samen met de Griekse premier Antonis Samaras de laatste nog politiek actieve ondertekenaar van het Verdrag van Maastricht. Arme liberalen.

‘Hans van Baalen moest even slikken. ‘De VVD heeft kritiek op het veelvuldig gebruik van de woorden sociaal, minimumloon en ­solidariteit door de kandidaat-commissievoorzitter’, schreef de leider van de VVD-delegatie in het Europees Parlement in een reactie op de toespraak die Jean-Claude Juncker dinsdag in Straatsburg hield om steun te verwerven voor zijn verkiezing tot opvolger van José Manuel Barroso.

(…)

‘Juncker had dinsdag dan ook niet alleen de mond vol van solidariteit en naastenliefde, maar bezwoer ook dat hij de publieke dienstverlening in Europa zou vrijwaren van de ‘grillen van een tijdperk’, een laatdunkende verwijzing naar privatiseringen à la Thatcher en de Europese restricties op overheidssteun. Hans van Baalen gaat spijt krijgen van zijn stem.’

Twee opmerkingen bij deze citaten.

De eerste principiële kanttekening laat zich optekenen bij de eerste alinea waaruit blijkt dat de VVD nu formeel bewijst door het ijs te zijn gezakt met haar kritiek op alles wat sociaal is in z’n toepassing als het minimumloon en solidariteit, waarvan het walgt. Dit is een uitgesproken klassiek-liberale opvatting, en strijdig met het eerste beginselprogramma van de VVD uit 1948, toen een modern economisch liberalisme sámen met een modern sociaalliberalisme in de stijgers stond en werd bekrachtigd in de VVD-bundel Enige aspecten van het moderne liberalisme uit 1958 (Stenfert Kroese).[1] Met andere woorden, waar de EU, die gebukt gaat onder de naweeën van de heftige bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen jaren als gevolg van de financiële en economische crisis, behoefte heeft aan sociale herstelmaatregelen, daar ligt de VVD dwars vanuit de eigen conservatieve instelling. Deze VVD met haar klassiek-liberale mentaliteit past simpelweg niet meer in het huidige tijdsgewricht en staat nu ook geïsoleerd in het Europees Parlement.

De tweede kanttekening afgeleid uit voorgaande argument is dat Van Baalen niet alleen spijt gaat krijgen van zijn stem op Juncker, maar ook weigert in te zien dat het christelijk-sociale van de nieuw gekozen Raadvoorzitter Juncker het enige antwoord is op mentale gezondheid van de beschadigde EU, en anderszins het beschadigde Europa met de nieuwe machtsverhoudingen sinds de olieafhankelijkheid van Rusland en de Oekraïne-crisis. Van Baalen had moeten inzien dat de meerderheidsopvatting van het Europese Parlement die Juncker steunde, dat de woorden sociaal, minimumloon, solidariteit en publieke dienstverlening anders moeten worden ingevuld dan ten tijde van de moderne verzorgingsstaat van na de jaren tachtig toen de eerste moderne economische crisis zijn gezicht toonde.

Het grenzeloze vertrouwen in de marktwerking, sinds het neoliberalisme onder Thatcher en Reagan in de belangstelling gekomen, is na de mondiale crisis sinds 2008 een volkomen naïef geloof gebleken en dus een volkomen foutieve aanpak van de crisis. Dat grenzeloze vertrouwen heeft een super- naast een flitskapitalisme opgeleverd, die beide de wereld aan de rand van de afgrond hebben gebracht. De Europese christen- en sociaaldemocratie (samen met de federalisten, zo blijkt uit geciteerd FD-artikel), en dus samengevat een doorgedraaid kapitalisme opgeleverd, dat nu weer aan banden moet worden gelegd. Daarbij valt geen bijdrage van de VVD te verwachten. We kunnen alleen benieuwd zijn naar de bijdrage van D66, dat ook voor marktwerking staat, maar klaarblijkelijk met een wat meer sociaal gezicht.

Kortom, hoe gaat Jean-Claude Juncker nu zijn Commissie-voorzitterschap invullen en gaat hij daadwerkelijk afstand nemen van de voorgaande neoliberale Commissie? Dat wordt weet een spannend gevecht.

 

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2013/05/16/enige-aspecten-van-het-moderne-liberalisme-brochure-1958/