Tags

, ,

‘Blijvende veranderingen komen van onderop’ (Frits Conijn, Profiel/fd, 12 mei)

Volgens voormalig minister van Defensie Joris Voorhoeve lijdt de samenleving aan verwaarlozing

‘Energie is de sleutel voor een betere wereld’, zegt Voorhoeve. ‘Eén miljard mensen lijden honger en wanneer de ­bevolking groeit, zal dat aantal toenemen. De voedselproductie kan nauwelijks worden opgevoerd door meer grond in gebruik te nemen, dus moet de landbouw geïntensifieerd worden. En dan is het noodzaak zout zeewater om te zetten in zoet water, een proces waar veel energie voor nodig is. Op zich is dat geen probleem, per dag ontvangt de aarde van de zon in ongeveer zes uur net zo veel energie als in een jaar wordt geconsumeerd. Alleen de opvang en opslag zijn niet goed geregeld.’

Nee, intensivering van de landbouw helpt de wereld verder naar de verdommenis en is ook volkomen overbodig, omdat het probleem níet is dat er onvoldoende voedselproductie bestaat of überhaupt onvoldoende geproduceerd wordt.

Het wezenlijke probleem is het doorgeschoten kapitalisme dat én corruptie van grootgrondbezitters en belangenbehartiging van alle regeringen, én speculatie, én falend transport en distributie teweeg brengt. Dus als al deze factoren worden bestreden en tot een effectief resultaat worden gebracht, dan is er geen sprake van onvoldoende voedselproductie maar van een evenwichtig productief vermogen en een rechtvaardige spreiding onder de wereldbevolking. De uitwassen van het kapitalisme zijn dus de oorzaak van de huidige ellende.

Advertisements