Tags

,

Hardvochtige fiscale regels (Leo Stevens, Opinie & Dialoog/fd, 4 maart)

De belastinginspecteur heeft niet de ruimte om de innerlijke waarde van de belastingregels te toetsen

‘We moeten uitvoerders de ruimte geven de wet te bezielen tot recht. Hardvochtige belastingregels die idealisten demotiveren en frustreren creëren een cynische samenleving. Zulke regels moeten we slopen.’

Dit is  wijsheid want wijze woorden. De kern van de wet wordt zichtbaar via de noodzaak om wettelijke regels ook humaan en bezielend uit te voeren zodat een ware rechtvaardige samenleving ontstaat.