Tags

Het tweetbericht van @larsboelen[1], teruggrijpend op uitspraken van minister Kamp van 17 april vorig jaar en Boelens eigen bericht van 12 februari, dus dito vorig jaar, is in die zin achterhaald vanwege het uitstelbesluit van Kamp van de eerste proefboringen. Maar de kans is natuurlijk groot dat de minister de aardbevingen van Groningen nu gaat aangrijpen om de proefboringen schalie alsnog terug te halen in de tijd. Dit gaat hem een ernstig dilemma opleveren, te weten dat hij nu een dubbel risico loopt, want de volkswoede om schaliegas zal door ‘Slochteren’ niet verminderd zijn, noch gaan minderen. Over het thema schaliegas heb ik afgelopen jaar ook meerdere tweets en blogs geschreven en het staat dus (voor mij) vast dat schaliegas voor ons land geen optie is. Niet alleen vanwege een maximaal geschatte opbrengst van maar 20% van Slochteren, maar vooral omdat fracking niet deugt vanwege de grond- en aardkorstvervuiling, hoewel geologen en oliespecialisten die met aardgas en olie te maken hebben beweren dat met olieboringen ook fracking wordt toegepast. Hoe dan ook, leek als ik ben veronderstel ik dat beide boringtechnieken geheel anders van karakter zijn. Bij schaliefracking wordt hard schaliegesteente vermalen – via duizelingwekkende hoeveelheden water en chemicaliën – om bij dat gas te kunnen komen. Met andere woorden, niet alleen wordt de ondergrond volkomen geruïneerd en overhoop gehaald, maar de kans op aardbevingen is even groot als bij ‘Slochteren’ of liever de hele ‘provincie Groningen’.

Maar mijn punt is een andere. In afwachting van het overleg met plaatselijke bewoners en de ministerraad over het uiteindelijke besluit inzake ‘schade door Slochteren’, mogen wij als burgers nu ook vragen gaan stellen wat voor soort beleidsadviezen Kamp ontvangt van zijn ambtenaren en adviseurs. Want als zij zijn aangesteld vanwege hun specifieke deskundigheid – en dat is de normale procedure – dan moet de minister inmiddels ook weten hoe de VS kapot gaan aan landschapsvervuiling, die iedere vakantieganger uit Europa in dat land kan waarnemen. Als Kamp dus geen objectieve adviezen ontvangt omdat betrokkenen hun vervolgcarrière kunnen schudden, mogen we ons gaan afvragen of dit geen kwalijke praktijk is op kosten van de belastingbetaler. Kamps ambtenaren dienen simpelweg objectief te adviseren, en als ze dat doen horen ze ook argumenten te ontvangen waarom hun advies niet wordt opgevolgd. Of schrijven zij nota’s en adviezen die door de SG direct in de la worden opgeborgen? Dat wordt dus nog een leuke vraag voor de oppositiepartijen in de Kamer. Het worden spannende weken in Den Haag en niet alleen vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Oh ja, afgelopen week was er het nieuws dat Fukushima gerepareerd gaat worden en weer in bedrijf genomen. Dat tegen de wensen van de bevolking in. Klaarblijkelijk schat de Japanse regering in dat de woede onder de bevolking wel is geluwd. Daar zou de regering zich stevig in kunnen vergissen, ondanks het economische herstel dat hieraan mogelijk ten grondslag ligt. De fout van Fukushima is dus niet geleerd: dat kernenergie nog steeds heel gevaarlijk is vanwege de nucleaire straling, waarvan de effecten op en voor de mens nog onvoldoende duidelijk zijn – waarom wel zwaar beschermde röntgenafdelingen in ziekenhuizen en in tandartspraktijken als er foto’s worden genomen? – en waarover de wetenschap over de plaats van kerncentrales in de energievoorziening en dus in de maatschappij zwijgt. En dan nog de verbazingwekkende locatie van Fukushima: ligt op een breuklijn van aardschollen.Het is dus een grove constructiefout geweest om daar een kerncentrale te bouwen.

Terzijde: het toeval wil dus dat Diederik Samsom zelf kernfysicus is en daarom ook de vraag aan hem: is kernenergie (als zodanig en de technische ontwikkeling van kerncentrales) wel veilig genoeg – los van bestaande veiligheidsnormen en alle geheimzinnigheid


[1] ‘En zoals # Kamp zelf op 17 april jl. al zei gaat # schaliegas het probleem # Slochteren ook niet oplossen: stormglas.wordpress.com/2013/04/sch…’

Advertisements