Tags

, ,

Volgens de Telegraaf van deze morgen hebben politiek ingewijden deze krant ingefluisterd dat het kabinet bijna gevallen is door Duivesteijn. En dat Diederik Samsom wordt verweten dat hij ‘onvoldoende regie’ voerde.

Dat zou kunnen kloppen omdat nota bene ook de PvdA-Eerste Kamerfractie niet – zelfs niet fractievoorzitter Barth – werd ingelicht door Duivesteijn omtrent zijn definitieve stemgedrag. Dat mag collegiaal gedrag naar partijgenoten mogen worden genoemd, zo kan men cynisch opmerken.

De krant geeft ook aan dat VVD-Tweede Kamervoorzitter Zijlstra ‘in niet mis te verstane bewoordingen’ duidelijk gemaakt dat het voortbestaan van het kabinet op het spel stond. Het werd een kwestie van ‘slikken of stikken’ voor Duivesteijn. Voorafgaande aan het debat van dinsdag gaf vicepremier Asscher nog de welwillende verklaring uit dat iedere senator kritisch hoort te zijn, en dat zijn partijgenoot dus in zijn recht stond. Maar na afloop zal diezelfde Asscher gedacht hebben dat hij het ongeleide projectiel Duivesteijn teveel vertrouwen op voorhand had gegeven, want het ‘oliemannetje-van-dit-kabinet Asscher had nooit kunnen bevroeden en indenken dat Duivesteijn zich zou ontpoppen als een provinciaal hobbyist, die zijn theoretische stokpaardjes bleef berijden in deze crisistijden. Duivesteijn realiseert zich dus niet dat alle publieke en semipublieke uitgaven op de schop moeten gaan om de staatsschulden (en begrotingstekort) terug te dringen en dat is vanwege de mondiale economische verhoudingen géén kwestie meer van neoliberalisme (waar ik ook gloeiend tegen ben), maar van overlevingsdrift, wil de EU – net vandaag afgewaardeerd naar AA+ – overleven op een globaliserend toneel waar overheidsuitgaven veel geringer zijn dan in Europa van de EU (bij ons historisch gegroeid sinds WO2 en toen verkeerde Azië nog in een onderontwikkelingsstadium.

Én dat dringt juist nog niet voldoende door tot de Tweede Kamer (en SP en PVV zijn daarvoor helemaal blind en hebben zichzelf daarmee politiek overbodig gemaakt en bij het CDA is het economisch-financieel beleid ook een warboel geworden, speelt dus ook niet meer mee), maar dus óók niet tot de senaat, dat het Europees project enige jaren geleden tot speciaal thema heeft gemaakt. Dat ‘specialisme’  (zie Jaarberichten van de Eerste Kamer) is dus door Duivesteijn om zeep gebracht.

De conclusie is daarmee dat de PvdA-Eerste Kamerfractie Duivesteijn niet tot de orde heeft kunnen roepen en dat zelfs een politiek doorgewinterde wethouder als Duivesteijn in zijn nadagen een populist/solist blijkt te zijn geworden vanwege zijn hobbyisme (van de) volkshuisvesting zonder overzicht op het mondiale terrein, die dus helemaal niet thuishoort in de Eerste Kamer van de ‘zorgvuldige overwegingen’ om het Franse begrip Chambre de réflexion zo maar te vertalen. Duivesteijn was puur in zijn oude rol als Tweede Kamerlid bezig. Schande. Met zulke amateurs kan deze Kamer beter direct worden opgeheven.

Advertisements