Tags

‘Eurogroep loopt met bankenunie tegen grenzen EU-verdrag aan’ (correspondent, Economie & Politiek/fd, 19 december)

‘Versterking economisch bestuur nodig, maar dat gaat niet meer voor de kerst lukken’

[http://fd.nl/Print/krant/Pagina/Economie___Politiek/993497-1312/eurogroep-loopt-met-bankenunie-tegen-grenzen-eu-verdrag-aan_bron_fd_krant]

‘(…)

‘Volgens Schäuble verandert er vervolgens niets aan het bestaande uitgangspunt dat landen daarvoor onder strenge voorwaarden van het ESM kunnen lenen. Dat kan in noodgevallen ook voor banken, maar die lening komt dan gewoon voor rekening van de individuele lidstaat.

‘Schäuble zei dat dit niet de Duitse voorkeur had. Ook de ECB en het Europees Parlement kritiseren de complexiteit. Maar de Eurogroep wordt volgens hem tot deze stap gedwongen door de Duitse grondwet en de Europese Commissie. Die accepteerde het Duitse alternatief voor de juridische grondslag — artikel 352 van het Verdrag — niet.

‘‘Al deze afspraken zullen de komende tijd weer ter discussie worden gesteld. Daarom dringen wij er als Bondsregering op aan: laten we zo snel mogelijk het economisch bestuur versterken. Maar dat gaat niet meer voor de kerst lukken’, aldus Schäuble.’

Deze alinea’s worden wat mij betreft gekoppeld aan een ander nieuwsfeit van deze weer, te weten de ‘harde kritiek’ van Eurocommissaris Andor op het beleid van de muntunie, dat deze week afgedrukt stond in Trouw (17 december) onder de titel ‘Euro moet af van Maastricht-regels’[i]. Als ik zijn visie goed begrijp dan heb ik het gevoel dat hij precies de kritiek verwoordt die vele Europese burgers en ook regeringsleiders als Rutte en Cameron, maar ongetwijfeld ook hun vele andere collega’s hebben of ‘voelen’. Dit vanwege de openingszin van dit artikel:

‘De Europese muntunie is zoals die nu functioneert onhoudbaar.’

(…)

‘Hij ziet met lede ogen aan dat er 26,6 miljoen mensen in de EU werkloos zijn, dat de economische groei praktisch 0 procent is en de inflatie onder de 1 procent ligt. “Pure stagnatie”, beoordeelt de econoom Andor, en daar zal voorlopig weinig verandering in komen.’

‘Dat heeft Europa voor een aanzienlijk deel aan zichzelf te danken. De constructie van de muntunie in 1992 in het Verdrag van Maastricht vastgelegd, deugt niet. Toen zijn afspraken gemaakt over begrotingsdiscipline: de berichte grenzen van maximaal 3 procent begrotingstekort en maximaal 60 procent staatsschuld. Werkgelegenheid en economische groei kwamen ook wel in het verdrag voor, maar zijn op het tweede plan gekomen, constateert Andor.’

(…)

‘Maar het is allemaal veel te weinig om de grote onevenwichtigheden in de muntunie weg te werken.’

Het mag duidelijk zijn dat de huidige bezuinigingen om te komen tot uitvoering van Maastrichtse begrotingsdiscipline – op zichzelf heel zinnig, maar procyclisch in plaats van anticyclisch zodat we van de regen in de drup komen/kwamen -, maar dat de vele weeffouten in dat verdrag dwingen tot een aanpassing van dat verdrag, want anders raakt de crisis nooit opgelost. Andor verdient dus een geweldig compliment dat hij de moed heeft gehad dit punt op de politieke agenda te plaatsen. Het verdrag van Maastricht dient – linksom of rechtsom – aangepast te worden. Punt.


[i] ‘Euro moet af van Maastricht-regels’ – Archief – TROUW http://s.trouw.nl/3563511?utm_source=twitter&utm_medium=web#.UrLYxBSR11A.twitter via @trouw