Tags

Eurofiel of eurofoob? (Christoph Schmidt, Katern de Verdieping/Trouw, 15 november)

Alle schijnwerpers waren deze week gericht op het bezoek van Marine Le Pen aan Geert Wilders. De eurosceptici zijn allesoverheersend in de campagne voor de Europese verkiezingen. Vertaalt zich dat straks ook in werkelijke politieke macht?

‘ (…)

Buitengesloten

‘Die geringe invloed op de besluitvorming komt deels doordat ze zich vaak onttrekken aan elke discussie en samenwerking. Maar ook de werkwijze van het parlement en het ontwijkende gedrag van de traditionele partijen spelen een rol: die leiden ertoe dat de populisten bijvoorbeeld zelden een ;prominente rol kunnen spelen in werkgroepen. Dat leidt volgens Morris [Britse onderzoeksbureau Counterpoint] tot een vicieuze cirkel: de eurosceptici voelen zich buitengesloten en krijgen een nóg grotere hekel aan het parlement. Ze doen helemaal meer nergens aan mee.

‘Roland Freudenstein, hoofd onderzoek bij het Centrum van Europese Studies en een andere spreker op de discussieavond in het parlement, waarschuwt vooral voor een overspannen reactie van de traditionele partijen.’

In deze korte alinea’s staan alle problemen samengevat van een onvoldoende functionerend EU, het Europees Parlement, de Europarlementariërs, politieke partijen met hun ontwijkend gedrag en overspannen wijze van reageren. Conclusie is dat traditionele partijen en populisten een vicieuze cirkel vormen, een slang die zich in zijn eigen staat bijt. Tragisch maar waar en het moderne Europa onwaardig. Het Europese Gebouw is een kaartenhuis in het moeras.