Tags

Pas op: gebaar voor instorting (Jan Tromp, Katern Vonk ‘Hier Brussel’/de Volkskrant, 9 november)

Jan Tromp gaat voor Vonk een poos naar Brussel: hoe nemen ze daar besluiten? Hij krijgt een lift van Frans Timmermans, de minister die Europa niet meer kan uitleggen.

Burgers ervaren de Europese integratie als bedreigend, maar in Brussel begrijpen ze dat niet. Ze reageren allergisch op kritiek, constateert de minister. Om te overleven, is een ruk aan het stuur nodig.

‘(…)

Mag de burger niet volstaan met de mededeling: wij willen weer baas zijn in eigen huis?

Voor het eerst heeft de minister bedenktijd nodig. Dan: ‘Maar dan mag de politicus toch aan de burger vragen: en waarom wil je dat precies?’

Omdat ik niet wil dat in mijn land Berlijn aan de touwtjes trekt; ik wil mijn lot in eigen handen houden.

‘Precies hierover had ik laatst in Letland een discussie met studenten. Ik zei: ‘kijk naar Nederland, wij hadden tot begin deze eeuw een eigen munt, de gulden. De Duitsers hadden ook een eigen munt, de D-mark. Als de Bundesbank de rente op de D-mark aanpaste, had De Nederlandsche bank precies een kwartier de tijd om de aanpassing te volgen. Tot zover de Nederlandse soevereiniteit over de gulden.’

Hoeveel vrijheid hebben we nu?

‘Even weinig. Even weinig.’

Dit zijn vreemde argumenten van Timmermans. Dat de Nederlandsche Bank onmiddellijk de Duitse wijziging van het rentetarief volgde, kwam niet door slaafsheid aan onze buren, maar uit puur praktische en pragmatische overwegingen vanwege de verwevenheid tussen onze handel met de Duitse. En dat betekent automatisch dat wijzigingen in Duitsland automatisch door ons land werden overgenomen. Maar dat heeft natuurlijk niets met een sarcastisch ogende zinsnede als dat onze soevereiniteit in feite was opgehouden te bestaan. We behielden en behouden ook vandaag onze financiële soevereiniteit, mits we maar zorgen dat we binnen de grenzen van ons aangezegde begrotingstekort blijven. De begrotingsbehandelingen blijven ieder jaar op de agenda van Tweede en Eerste Kamer staan. Het budgetrecht blijft als vanouds bestaan. Alleen worden de economieën van de lidstaten binnen de EU geharmoniseerd omdat dit noodzakelijk is om te grote verschillen weg te werken die onder meer – er bestaan meerdere oorzaken! – aanleiding waren voor de algemene eurocrisis vanwege het gebrek aan vertrouwen van de financiële markten die een besluiteloosheid signaleerden de Europese Raad. En in zekere zin hadden ze daarin gelijk. Conclusie is dat de minister zich hier zorgvuldiger had moeten uitspreken omdat het direct volgen van DNB op de wisselkoersveranderingen in Duitsland traditioneel tot ons beleid behoorde en geen aantasting van onze soevereiniteit betekende. Dat wordt te snel en te vaak gedacht.