Tags

,

ECB ziet herstel zwakke banken in eurozone (Oene van der Wal en Rik Winkel, Voorpagina/fd, 24 oktober)

Nieuwe ronde goedkoop geld blijft mogelijk achterwege

‘De Luxemburger [Yves Mersch, directeur ECB] heeft lof voor de politieke ‘consensus’ over de Nederlandse begroting. Het is belangrijk dat Den Haag niet het voorbeeld volgt van ‘sommige grote buurlanden in 2003 en 2004’,  toen Duitsland en Frankrijk de Europese begrotingsregels oprekten. Dat Nederland de 3 procentsnorm in 2014 ook niet haalt, noemt hij gezien de crisis ‘in orde’.

(…)

‘De doorlichting moet een einde maken aan de ‘al te knusse verstandhouding’ die de ECB-directeur nu nog aantreft tussen banken en hun nationale toezichthouders. Uiteenlopende toezichtpraktijken maken het hondsmoeilijk om de balansen nu te vergelijken. Toch moet dat gebeuren om eventuele kapitaalstekorten op te sporen en aan te vullen, ‘eerst en vooral’ bij aandeelhouders en crediteuren. Voor de geloofwaardigheid van het proces is een Europees ‘vangnet’ echter onontbeerlijk , al noemt hij de kans dat er nog eens Europees belastinggeld moet worden ingezet voor het redden van een bank ‘behoorlijk hypothetisch’.’

Ons land heeft via het (najaars)begrotingsakkoord dus een goede indruk gemaakt in Brussel en in zekere zin ook een pioniersfunctie vervuld tegen de achtergrond van de ‘oprekkingspraktijken’ uit het eerste decennium van deze eeuw. Dat is een feit om trots op te zijn en hiermee wordt ook het gelijk bevestigd van de strategie die het huidige kabinet heeft ingezet om koste wat kost de €6 mrd extra bezuinigingen te boeken. Het enige minpuntje is dat de VVD maar blijft hameren tegen nivelleringsmaatregelen omdat de voorgestelde maatregelen niets met sociale rechtvaardigheid te maken hebben. Zozeer economen ook blijven beweren dat meer nivellering economisch destructief is. Het gelijk van het Haagse beleid betekent ook dat de parlementaire fracties die tegen de begrotingsregels hebben gestemd in de hoek zijn gezet, want zij hebben zichzelf buiten de werkelijkheid van de nieuwe financieel-economische wereld geplaatst. Daarmee zijn alle afhakers, van CDA tot SP en PVV tot de nieuwe conservatieven van ons politieke bestel geworden.

En wat betreft de komende bankenunie kan er nu een nieuw, maar formeel argument worden toegevoegd omdat de ECB-directeur spreekt van ‘al te knusse verstandhouding’, waarvan allerwege sprake is. Dat was al duidelijk geworden tijdens de parlementaire enquête De Wit, waar te vage antwoorden werden gegeven door de geënquêteerden, en het niet doeltreffend doorvragen van de Commissieleden. Aan deze praktijken komt nu een einde en het is goed dat deze bancaire controle in handen komt van de ECB, omdat er anders toch niets van terechtkomt vanwege de ‘old-boys-networks’ en eindeloze graaizucht van de grootbankiers.

Advertisements