Tags

, ,

Doe ook onderzoek naar economische haalbaarheid van winning schaliegas (Kasper Walet, Opinie/fd, 3 september)

Vraag is wat het kost om gas uit de grond te halen en wat de prijs is waarvoor het verkocht kan worden

Conclusie kan zijn dat schaliegas pas over aantal jaren concurrerend alternatief zal worden

‘Er bestaat echter een wezenlijk verschil tussen wat er aan gasreserve in de grond zit en wat er daadwerkelijk uitgehaald kan en zal worden. Dat laatste zal waarschijnlijk slechts een fractie zijn van het in de grond aanwezige gas. Alleen na uitvoerige testboringen op verschillende locaties zal een reëlere schatting van de produceerbare reserves gemaakt kunnen worden.

‘Wat al wel duidelijk lijkt is dat de bulk van de productie (zo rond de 70%) van een bron in het eerste jaar zal plaatsvinden, waarna die bron snel minder productief wordt. Dat betekent dat er veel meer boringen nodig zijn dan bij de productie van het gewone gas uit het veld van Slochteren. Het gebruik van de techniek van het zogeheten ‘fracking’ bij de schaliegasproductie (het losmaken van het gas uit gesteente met behulp van chemicaliën) is extreem duur en daarom zal elke nieuwe boring aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen.

‘De economische haalbaarheid van schaliegas hangt dis niet alleen af van fysieke factoren zoals de bodemgesteldheid, maar zeker ook van de kosten van baten. Simpeler gezegd: hoeveel kost het om het gas uit de grond te krijgen en wat is de gasprijs waarvoor het verkocht kan worden? Het schaliegas zal moeten concurreren op een Europese markt met grote hoeveelheden geïmporteerd Russisch aardgas en lng.’

Deze opiniebijdrage sluit af met de aanmaning aan minister Kamp om een nader onderzoek te laten doen naar de economische haalbaarheid van schaliegasproductie in Nederland:

‘Hierbij dienen dan alle aspecten zoals de geologische condities, technische zaken, de regelgeving, impact op het milieu en de Nederlandse en Europese gasmarktcondities meegenomen worden. Alleen dan kan een weloverwogen besluit over wel of geen schaliegasproductie in Nederland genomen worden.’

Geconcludeerd kan worden dat de vraag of aan schaliegaswinning in ons land gedaan moet worden in de eerste plaats een zeer complex en multidisciplinair thema is of blijkt te zijn, waarvan maar weinigen zich bewust waren. Dat Kamp zich door een te oppervlakkig rapport over de Amerikaanse onderzoeksliteratuur heeft laten leiden, zegt al voldoende. En onder Nederlandse beleidsambtenaren bestaat geen enkele ervaring en kennis op dit terrein. We hebben dus de technische experts als bovengenoemde auteur, oprichter en mede-eigenaar van Maycroft, een adviesbureau op het gebied van energiemarkten, handel en risicomanagement hard nodig om tot een verantwoord besluit te komen. Voorstanders hebben de eerste slag om de winning dus al verloren op grond van de echte argumenten, die door Walet zijn opgesomd.

Advertisements