Tags

,

Uitstel kabinetsbesluit over schaliegas biedt PvdA de tijd om bij te draaien (Laurens Berentsen, Voorpagina/fd, 27 augustus)

VVD-Kamerlid Leegte: ‘Ik ken Diederik Samsom als iemand die zich door de feiten laat leiden’

‘Partijleider Diederik Samsom zei de wens van het congres te honoreren. Hij maakte wel een voorbehoud. Mocht de techniek zich voldoende ontwikkelen om verantwoord te kunnen boren, dan zou hij terugkomen bij zijn leden.

‘Vos liet gisteren weten dat de economische kansen van de winning van schaliegas groot zijn. ‘Maar dit mag niet ten koste gaan van ons milieu of ons drinkwater’, stelde hij. Het onderzoeksrapport roept volgens hem nog allerlei vragen op. De PvdA wil daarover een hoorzitting organiseren, voordat zij tot een oordeel komt.’

Als Kamerlid Leegte Samsom kent als iemand die zich door de feiten laat leiden, dan weet de VVD-volksvertegenwoordiger ook dat de Amerikaanse feiten op een wild-West-toneel zijn uitgedraaid (met hoeft alleen maar de radio-uitzendingen Bureau Buitenland http://www.vpro.nl/lees/radio/schaliegas.html  beluisterd te hebben om tot deze conclusie te komen; zie ook: http://www.vpro.nl/zoek.html?q=schaliegas ) en dat terwijl er in de VS maar tot 2 km diepte hoefde te worden geboord. In ons land liggen de diepten 3 tot 4 km, of maximaal 6 km volgens prof. Jan Rotmans op een schaliegasconferentie op de Uithof in Utrecht in de vroege zomer. Een hoorzitting zal dus veler ogen doen openen. Het wordt een spannende brede maatschappelijke discussie. Het enige dat in feite getoetst dient te worden is of de technologie sinds de hype in de VS zich sterk ontwikkeld heeft en of het verschil in geografische omstandigheden in de VS een voorsprong bieden vergeleken bij de kleinschaligheid van ons woon- en ruimtelijke klimaat in relatie tot drinkwatervoorziening en onze kwetsbare milieuomstandigheden.