Tags

,

Stelling: Wie de schaliegasconferentie in Utrecht (Uithof) op 3 juli j.l. heeft bijgewoond, georganiseerd door schaliegasconferentie.nl en Natuur & Milieu, weet dat er geen toekomst bestaat voor schaliegaswinning in ons land, noch in Europa. De oorzaken zijn gelegen in het feit dat onze Europese velden veel dieper liggen dan in de VS (2 km tegenover 4,5 of 6 km diepte), dat er ongelooflijke hoeveelheden chemicaliën en water benodigd zijn om het gas uit de schaliegesteente los te maken, zodat er alleen kan worden gesproken van volledige verwoesting van de aardlagen. De chemicaliën spelen ook een rol bij geothermie, maar daar zal de techniek nog wel een uitkomst gaan bieden omdat de aarde op grotere diepte alleen maar warmte te bieden heeft. Wie de radiouitzendingen van de vpro heeft beluisterd, weer inmiddels wat voor rotzooi en milieuvervuiling – met duizenden vrachtwagens met water – de winning daar heeft opgeleverd. Schaliegas is kortom een kortstondige revolutie in de VS maar een ‘mission impossible’ in Europa. We kunnen dus gerust zijn. Deze geologische nadelen in Europa kunnen dus niet door technische innovaties en uitvindingen worden opgeheven. Vandaar dat Henk Kamp zich koest houdt, want als hij de verschillende sprekers in de Utrechtse Uithof had beluisterd, had hij al voldoende geweten om conclusies te trekken. Diezelfde conclusies zijn hem natuurlijk al ter orde gekomen, en dus is hij naarstig op zoek naar voorstanders van winning en proefboringen. En op de radio was inmiddels al een mijnbouwkundige te horen die de huidige anti’s beschuldigde van onkunde. Maar hij had niet de gelegenheid om zijn mijnbouwkundige expertise, dat dus conflicteert met aanpalende vakgebieden, nader toe te lichten. En de tegenstanders kunnen zich dus nu prepareren op deze specifieke argumenten. Onder de anti’s zijn, zoals Jan Rotmans, ook Delftse ingenieurs. Dat wordt dus nog een spannend debat. Niet zozeer wat uitkomst betreft, maar het natuurlijke gehakketak dat ontstaat tussen het ene en het andere vakgebied.

Rabobank tegen schaliegas? Niet als de risico’s meevallen (Michael Persson, Economie/de Volkskrant, 2 juli)

Wij willen duurzaam zijn, maar zijn eerst en vooral een bank

‘De bank zou ‘onlangs’ tot de conclusie zijn gekomen dat schaliegas vervuilend is. Daarom leent de bank geen geld uit aan bedrijven die het gas winnen of aan Amerikaanse boeren die hun land daarvoor ter beschikking stellen.

‘Dit standpunt is in Amerika vertaald naar de praktijk: daar krijgen schaliegaswinnende bedrijven geen financiering. Boeren die hun land ervoor verhuren, krijgen geen geld voor bijvoorbeeld de uitbreiding van de schuur, zegt een woordvoerder van Rabobank. Dat is in de eerste plaats een zakelijke inschatting. ‘Als er iets misgaat, kan dat effect hebben op de waarde van de gebouwen, en dat is ons onderpand.’

‘De suggestie dat dit onlangs is besloten, is niet juist, zegt zij. ‘Dit document bestaat al een paar jaar. We hebben gezegd: zolang de risico’s onvoldoende duidelijk zijn, steken we er geen geld in.’

‘Het standpunt kan best worden aangepast, zegt de woordvoerder. ‘Het is helemaal niet uitgesloten dat we straks andere keuzes maken als de risico’s kleiner blijken. Derhalve wordt de discussie in Nederland ‘met belangstelling’ gevolgd. Deze week wordt een onderzoek afgerond naar de risico’s van schaliegas. Dat onderzoek zou echter te weinig oog hebben voor effecten op de drinkwatervoorzieningen en schade voor omwonenden, stelt de Milieueffectenrapportage Commissie maandag in een tussenadvies.

‘De Commissie adviseert minister Kamp van Economische Zaken het onderzoek te verbreden voordat hij een besluit neemt over schaliegaswinning in Nederland.’

Het is volkomen terecht advies aan de minister dat de milieueffectenrapportagecommissie gewaarschuwd heeft voor de negatieve effecten voor waterwingebieden en schade voor omwonenden, omdat de drinkwatervoorziening per definitie onder druk komt te staan door nota bene water dat er massaal de grond in wordt gespoten of geïnjecteerd. De grond wordt volledig vervuild met dit water dat ook nog gecombineerd wordt met chemicaliën; en zelfs zeer giftige die anders de harde steenlagen niet kunnen spijten. Er is dus ook gevaar voor aardbevingen in de schaliegebieden en de aardscheuren in ons land zijn dus ook al nauwkeurig in beeld gebracht. Niet doen dus! Er bestaan kortom maar weinig politieke agendapunten die voorafgaande aan de besluitvorming al zo duidelijk lagen. Dankzij de inmiddels opgebouwde – negatieve- ervaringen in de VS.