Tags

‘Het marktfetisjisme drukt de persoonlijk verantwoordelijkheid van bankiers weg’ (Pieter Lalkens en Martin Visser, Interview/fd, 15 juni)

Variabele beloning is volgens bankier Jeroen Kremers bij financiële instellingen geen prikkel geweest voor goed functioneren

‘Hij vindt het tijd om te praten, want de lessen van de financiële crisis zijn nog niet geleerd. Niet door bankiers en ook niet door beleidsmakers. ‘Aan kapitaalratio’s en risicobeperking wordt veel gewerkt’, meent Kremers. Maar hij wil juist een debat over de persoonlijke verantwoordelijkheid van bankiers en beleidsmakers. ‘Die is door het doorgeschoten marktdenken weggedrukt.’

Wij zijn en kunnen de economische crisis niet overstijgen en achter ons laten als we weigeren de lessen van de financiële crisis te leren. En blijkens dit interview zijn we er nog lang niet. En dat weten de consumenten, want zijn houden nog steeds hun hart vast.

Advertisements