Tags

‘Het marktfetisjisme drukt de persoonlijk verantwoordelijkheid van bankiers weg’ (Pieter Lalkens en Martin Visser, Interview/fd, 15 juni)

Variabele beloning is volgens bankier Jeroen Kremers bij financiële instellingen geen prikkel geweest voor goed functioneren

‘Bankiers dachten: zolang ik ermee weg kom, doe ik het, want we leven in een cowboy-economie. En beleidsmakers dachten: het is allemaal de markteconomie, daar ga ik niet over. Eigen verantwoordelijkheid werd ontkend. De vraag is waar de grenzen van de markteconomie liggen. En wat is persoonlijke verantwoordelijkheid? Hoe vertaalt zich dat in de cultuur van een organisatie en in het toezicht? Daarover het gesprek voeren zou heel goed zijn, zeker omdat het minder goed is te vatten in regeltjes.’

‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke’ was dus het parool voorafgaande aan deze crisis en geen wonder dat de crisis dus moest uitbreken. Alle seinen waren seinen van de menselijke of bancaire fantasie en intuïtief stonden ze op rood, maar in de mannenwereld mag niet naar intuïtief geluisterd worden. Die wereld heeft zichzelf dus onmogelijk gemaakt en dus is het tijd om het bancaire denken structureel te hervormen, opdat we weer tergkeren tot de normale mensenwereld, in plaats van de gekunstelde wereld van het winstbejag en een nieuw Babylon denken te bouwen.

Advertisements