Tags

, ,

Top (Column Sheila Sitalsing, Ten eerste/de Volkskrant, 31 mei)

De rijken plukken levert niets op, schrijft het CPB

‘Ondertussen blijkt het plan van Fred Teeven om criminelen met een enkelbandje om naar huis te sturen, bij nader inzien geld te kosten in plaats van geld op te leveren en moet Lodewijk Asscher 300 miljoen euro overmaken naar Marokko. Dat laatste omdat Asschers voorvanger zo graag uitkeringen van geremigreerde Marokkanen wilde afpakken, dat hij over het hoofd had gezien dat zijn wetgeving juridisch een tikje rammelde. Nu verliest Asscher rechtszaak na rechtszaak van remigranten die om hun geld komen.

‘Overijverige ministers die bezwaren wegwapperen, ondeugdelijke wetgeving doordrukken en ‘oeps’ zeggen wanneer de boemerang terugkeert – bij de Raad van State kunnen ze daar smakelijk over vertellen.’

Deze column van Sitalsing gaat over de bezuinigingsdrift van de Europese Commissie bij monde van supercommissaris Olli Rehn, maar ik gebruik bovenstaand citaat om niet alleen gemakkelijke programmabeloften van politieke partijen aan te kaarten – want was Henk Kamp niet Asschers voorganger? – , maar ook iets anders. Als iedere minister voorzien is van een afdeling juridische en wetgevingszaken, dan heeft Kamp destijds dus adviezen van zijn eigen ambtenaren moedwillig in de wind geslagen en zijn hebben die ambtenaren geen scheve schaats gereden, maar de minister zelf. Hij heeft juiste ambtelijke adviezen – aanpassen dit wetsvoorstel want ondeugdelijk! – genegeerd en bovendien ook het advies of commentaar van de Raad van State eveneens genegeerd. En de Eerste Kamer was dus ook geen knip voor de neus waard als dat college dat wetsvoorstel bij verdediging door de minister probleemloos had aangenomen. Hierbij doet zich dus een schitterend voorbeeld voor van een disfunctionerende senaat als er geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt met dat wetsvoorstel om uitkeringen te blokkeren. Ik heb de Handelingen van de Eerste Kamer op dit moment op dit dossier nog niet nagetrokken, maar het is wel een van de projecten waarmee ik nu bezig ben en waarvan ook senator @ruardganzevoort op de hoogte is.

Vanochtend stond in dezelfde krant over het uitbrengen van het rapport over Buitenlandse Zaken van de onderzoekscommissie Arthur Docters van Leeuwen. Er is dus meer mis met de ambtenarij. In de kranten was te lezen dat het betrokken ministerie onder de vorige minister niet functioneerde, maar laat deze signalen een mooi moment zijn om de hele rijksoverheid, althans de departementale overheid eens door te lichten op transparantie en effectief functioneren. Ervan uitgaande dat juristen van het ministerie van Sociale Zaken hun werk wel goed hadden gedaan, maar vriendelijk voor hun diensten werden bedankt, is dit toch een praktijk die niet door de beugel kon, want nu blijken foutieve ministeriele handelingen niet door de hoogste ambtenaar te zijn gecorrigeerd en dat geeft ook geen pas. De belastingbetaler draait weer eens voor deze gemaakte fouten op, waarbij hoofdschuldige Kamp zelf is, en de direct ambtelijk verantwoordelijk de sg die Kamp er niet van heeft afgehouden. De juiste adviezen van de afdeling juridische zaken treft vanzelfsprekend geen blaam.