Tags

Geen straf, wel extra hard en snel hervormen (Caroline de Gruyter, In het nieuws/NRC Handelsblad, 30 mei)

‘Net nu iedereen eraan gewend was dat je straf krijgt als je de begrotingsregels in de Europese Unie niet naleeft, worden die regels minder streng toegepast.’

Heb ik wat gemist? Zijn er al landen gesanctioneerd met een strafboete? Of moet ik de zin anders lezen: aan het idee wennen dat de Europese Commissie de tijd acht gekomen om te gaan straffen?
Hoe dan ook, niet al te serieus nemen, maar het ‘wennen aan’ in combinatie met ‘iedereen eraan gewend was (raakte?) vind ik hier relevant.
Als er wel al landen gesanctioneerd zijn, dan mag er alsnog over gerapporteerd worden, want dat nieuws had ik niet zien langskomen!