Tags

,

Lijkt het wetsvoorstel om illegaal verblijf strafbaar te stellen op Guantánamo Bay?

Pesterij en intimidatie (Commentaar NRC Handelsblad, 26 april)

Illegaliteit per definitie strafbaar stellen is ongewenst

‘In de PvdA is terecht de onrust over het wetsvoorstel om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Het voorstel voegt niets toe, maakt een inbreuk op rechtsbeginselen, is niet doelmatig en treft de zwaksten op onredelijke wijze.’

 

Deze openingszin van het hoofdredactionele commentaar spreekt boekdelen. Dit alleen is dit de ‘liberale’ VVD onwaardig, maar als het juist is wat deze krant schrijft, namelijk dat er sprake is van inbreuk op rechtsbeginselen en niet doelmatig is, dan is dit het eerste wetsvoorstel dat op terechte gronden door de Eerste Kamer wordt afgewezen en door de regering wordt teruggetrokken. Nu maar afwachten of de senatoren de juiste wetstechnische weet aan te dragen om dit wetsvoorstel tot op de bodem af te branden. Dat heeft de Eerste Kamer waarschijnlijk voor het eerst in haar geschiedenis op terechte gronden een wetsvoorstel afgewezen. De regering rest dan niets anders dan het voorstel terug te trekken en met een beter geformuleerd voorstel terug te komen. En over staatssecretaris Teeven, die waarschijnlijk in eerste instantie politiek verantwoordelijk is, doen we maar het zwijgen toe. Hij heeft met dit voorstel zijn grote doelbewuste uitglijder gemaakt. Deze VVD is niet meer liberaal, zo bewijst dit wanproduct.

‘Illegalen worden standaard opgesloten in een ruimte van twee bij vijf meter, samen met één ander. Ze zitten zestien uur per etmaal ‘op cel’. Er zijn zeer beperkte bezoek-, telefoon- of internetmogelijkheden. Er is geen werk- of onderwijsaanbod. Maaltijden komen uit de magnetron. Handboeien worden routineus gebruikt. Wie zijn advocaat kan spreken, wordt eerst gefouilleerd. Dit regime is strenger dan in de gevangenissen. Nederland wordt er internationaal regelmatig om gekritiseerd.

[…]

’Daarbovenop wil dit kabinet illegaal verblijf als zodanig strafbaar stellen, te bestraffen met een boete. Wie na twee boetes nog niet vertrekt, pleegt daarmee een misdrijf en riskeert celstraf. De groep die helemaal niet kán vertrekken, komt zo in een perpetuum mobile van straf, boete en cel terecht.

[…]

‘Behalve inbreuk op normen van fatsoen en humaniteit betekent dit dat ook rechtsregels als proportionaliteit en redelijkheid worden geschonden. Of deze aanpak werkt, is niet bewezen. Een extra strenge vreemdelingenbewaring zorgt in ieder geval niet voor meer geslaagde uitzettingen.

Dat met kale ‘strafbare aanwezigheid’ in Nederland echter een grens wordt overschreden, voelen velen haarfijn aan. Dit gaat ook over mentaliteit en mensbeeld. Het kabinet ziet de vreemde mens per definitie als bron van overlast, criminaliteit en uitbuiting. Binnen de PvdA komt het ongenoegen hierover nu tot uiting. Er liggen afwijzende moties die morgen op het partijcongres worden behandeld. Er is een petitie met vele prominente neezeggers.

Inhoudelijk hebben ze gelijk. Of ze het politiek ook krijgen, kan alleen maar worden gehoopt.’

Los van de vraag wat het PvdA-congres morgen zal besluiten en of ook een concessie aan de coalitiepartner wordt gevraagd bij terugschroeven van dit onderdeel van het regeerakkoord, duidelijk is dat dit wetsvoorstel een beschaafd land onwaardig is en alleen daarom zal dit voorstel moeten worden teruggedraaid. Indien de VVD toch volhardt in dit bizarre idee, dan weten we dat de liberale vlag definitief een valse is die een verkeerde lading dekt.